Vogelbescherming wordt ten onrechte te kijk gezet

Vogelbescherming Nederland is geschokt over de wijze waarop De Faunabescherming donateurs denkt te moeten werven over de rug van dode ganzen. In een advertentie in deze krant van 4 juni stelt de stichting dat Vogelbescherming wil dat ganzen massaal worden doodgeschoten.

Dit is een regelrechte leugen. Dat weet De Faunabescherming heel goed. Vogelbescherming zet zich in voor de bescherming van alle wilde vogels.

Juist omdat op dit moment duizenden ganzen worden gedood – in de winter honderd- à tweehonderdduizend en in de zomer tienduizenden –, is Vogelbescherming om tafel gaan zitten met boeren, jagers en andere natuurorganisaties, om te komen tot een advies aan het kabinet. Zonder akkoord zou de gans vogelvrij zijn verklaard.

Onze inzet bij de onderhandelingen was het drastisch terugbrengen van het aantal dode ganzen, het liefst naar nul. We hebben een compromis gesloten, zoals dat gaat bij dit soort onderhandelingen. Het aantal ganzen dat in de winter wordt geschoten, gaat naar vrijwel nul. In de zomer wordt het aantal ganzen teruggebracht naar het aantal ganzen in 2005, te weten 100.000.

Als de overheid dit akkoord overneemt, is dat een verbetering ten opzichte van de bestaande situatie. Natuurlijk had Vogelbescherming, net zoals De Faunabescherming, principieel aan de zijlijn kunnen blijven staan. Dat is een verdedigbare keuze, maar wel één waarbij de komende jaren meer ganzen zouden worden gedood. Dat is een keuze die Vogelbescherming Nederland niet past.

Kees de Pater

Vogelbescherming Nederland