Twee kunstscenario's

Staatssecretaris Zijlstra maakt vrijdag zijn plannen voor de kunsten openbaar.

Op deze pagina twee scenario’s: wat gebeurt er als Zijlstra het advies opvolgt van de Raad voor Cultuur, en wat als hij zijn eigen plan trekt?

Drukke tijden voor staatssecretaris Zijlstra. De afgelopen weken heeft hij gesproken met de partijen die geraakt worden door de bezuinigingen op de kunsten. Zij reageren nog op het advies dat de Raad voor Cultuur eind april uitbracht. Maar Zijlstra is al weer een stap verder en heeft zijn eigen plannen. Waarschijnlijk presenteert hij die vrijdag.

De ambtenaren van Zijlstra zijn allang aan het rekenen hoe de bezuiniging van 200 miljoen per jaar gerealiseerd moet worden op het bedrag dat dit jaar nog bijna 490 miljoen groot is. Een eerste bezuiniging levert 75 miljoen op. Blijft over 125 miljoen, waarvoor de Raad voor Cultuur om advies is gevraagd.

In zekere zin was het voor Zijlstra gemakkelijker geweest als de raad geen advies had uitgebracht; dan had hij direct zijn gang kunnen gaan. Nu kan hij het advies niet zomaar naast zich neerleggen. Dat hij een andere koers vaart dan de raad is inmiddels duidelijk: hij wil scherpere keuzes. Maar hij zal waarschijnlijk wel shoppen in het advies van de raad en eruit halen wat hem goed uitkomt.

Op deze pagina twee scenario’s: wat gebeurt er als Zijlstra het advies opvolgt van de raad en wat als hij zijn eigen plan trekt? Voor het eerste scenario is uitgegaan van het advies Noodgedwongen keuzen dat de raad uitbracht in april en van de brief die de raad stuurde aan de Kamer. Het tweede scenario is een interpretatie van wat Zijlstra heeft geschreven in zijn adviesaanvraag in december aan de raad.