SGP hoeft vrouwen nog niet op lijst te zetten

Met een lekkerbekje en frietjes op zijn dienblad en een grote glimlach op zijn gezicht liep SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij gisteravond naar de kassa van het Tweede Kamerrestaurant. Hij had zojuist drie uur lang een debat gehad over het ‘vrouwenstandpunt’ van zijn partij.

De Hoge Raad is van oordeel dat de SGP vrouwen niet mag uitsluiten van kandidatenlijsten. Minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) wil de partij echter niet dwingen vrouwen op de kieslijst te zetten, zolang het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, waar de SGP in beroep is gegaan, geen uitspraak heeft gedaan. Dat kan nog jaren duren. Een Kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV, SP, ChristenUnie en SGP steunt de minister.

PvdA, D66 en GroenLinks vinden het niet juist dat de minister wacht op de uitspraak van de rechter in Straatsburg. Volgens hen is de hoogste rechterlijke instantie in Nederland „hartstikke duidelijk” geweest en moet de minister gewoon uitvoering geven aan het arrest.

Jolande Sap (GroenLinks) vreest dat Donner een „platte politieke afweging” heeft gemaakt om de SGP te vriend te houden. De gereformeerden hebben met hun ene zetel in de Eerste Kamer sinds kort een sleutelpositie: de coalitie komt precies één zetel tekort voor een meerderheid.

De meeste fracties vinden het verstandig dat Donner voorlopig niet ingrijpt. „Een overheid die ingrijpt in de interne democratie van een partij, dat is nogal wat”, zei SP’er Ronald van Raak.

Donner denkt niet dat hij uiteindelijk maatregelen hoeft te treffen, als ook het Europese Hof oordeelt dat de SGP vrouwen op de kieslijst moet zetten. „Het laatste wat ik van de SGP verwacht, is burgerlijke ongehoorzaamheid”, zei hij. Van der Staaij grinnikte geluidloos.