Ruzie met het rijk

Vanmorgen hebben de Nederlandse gemeenten gestemd over het bestuursakkoord waarin de overdracht van rijkstaken aan gemeenten en provincie wordt geregeld. Dé kwestie: geeft het Rijk genoeg geld voor de sociale werkvoorziening? Twee burgemeesters en drie wethouders aan het woord.

Burgemeester van Zutphen: Arnold Gerritsen (D66). Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvold ulft congres vng burgemeester zutphen foto rien zilvold Zilvold, Rien

Bedrijven staan niet te trappelen, is mijn indruk

Burgemeester van Zutphen: Arnold Gerritsen (D66) Aantal inwoners: 47.000

Aantal mensen in sociale werkvoorziening: ca. 1.000 verdeeld over de gemeenten Zutphen en vier buurgemeenten, o.a. Lochem en Bronckhorst

Soort werk: o.a. groenonderhoud, schoonmaak, werk in zorginstellingen

Voor of tegen? Tegen

„Zutphen wijst het bestuursakkoord af: de financiële risico’s zijn te groot. Het bedrijfsleven moet een fors aantal mensen met een beperking in dienst nemen, maar onze indruk is niet dat het bedrijfsleven staat te trappelen. Stel, je wilt 800 mensen laten instromen en het bedrijfsleven neemt er 700 op. Dan draaien wij op voor de kosten van de resterende honderd.”

Zijn wethouder Patricia Withagen (werk en sociale zaken, GroenLinks): „Het is goed dat het kabinet mensen niet langer in een hokje wil duwen, alsof ze nauwelijks tot werk in staat zouden zijn. Dit kabinet richt zich op hetgeen mensen wél kunnen en dat verlaagt wellicht de drempel voor werkgevers om mensen in dienst te nemen. Maar de manier waarop dit moet gebeuren, baart mij zorgen.”

Ik begrijp het doel, maar er is te weinig geld

Burgemeester van Lansingerland: Ewald van Vliet (VVD)

Aantal inwoners: 54.000

Aantal mensen in sociale werkvoorziening: 700, verdeeld over de gemeenten Lansingerland, Delft, Midden-Delfland en Pijnacker- Nootdorp

Soort werk: van plantsoenendienst tot schoonmaakwerk en post sorteren

Voor of tegen? Tegen

„De financiële middelen vanuit het Rijk zijn niet toereikend om mensen vanuit de sociale werkvoorziening te laten doorstromen naar de ‘echte’ arbeidsmarkt. Voor de doelstelling van het kabinet heb ik op zich begrip: de uitstroom uit de sociale werkvoorziening is nu onvoldoende. Maar die uitstroom dient wel goed te gaan. Het schort nu aan geld om mensen goed te begeleiden. Het kabinet moet meer geld beschikbaar stellen.”

Hoe moet het met mensen die niet kúnnen werken?

Wethouder in Leiden: Roos van Gelderen (SP), portefeuille: o.a. welzijn Aantal inwoners: 118.000 Aantal mensen in sociale werkvoorziening: ca. 1.300, verdeeld over vijf gemeenten – naast Leiden onder meer Leiderdorp en Zoeterwoude

Soort werk: o.a. horeca, postbedrijven, chocolaterie, hovenierswerk

Voor of tegen? Tegen

„De frase valt geregeld te horen: mensen moeten hun eigen verantwoordelijkheid dragen om te werken. Ik maak mij zorgen – en mijn college met mij – om die groep mensen die door omstandigheden niet kán werken. En ik ben bezorgd over de mogelijkheid dat die groep buiten beeld raakt. De vraag is of de werkgever wel geïnteresseerd is in het aannemen van mensen met een vlekje, zoals dat heet. Zoals een collega-wethouder zegt: overtuig de werkgever maar eens dat de koffieautomaat van Douwe Egberts weer moet worden vervangen door een ouderwetse koffiejuffrouw.”

Het akkoord om één punt afwijzen gaat me te ver

Wethouder in Hellevoetsluis: Jorriena de Jongh (Inwonersbelang Hellevoetsluis), portefeuille: o.a. financiën

Aantal inwoners: 40.000

Aantal mensen in sociale werkvoorziening: 430, verdeeld over de gemeenten Hellevoetsluis, Spijkenisse en andere buurgemeenten

Soort werk: o.a. productiewerk, groenvoorziening, administratie

Voor of tegen? Voor

„Wij als college maken ons wel zorgen over de passage over de sociale werkplaatsen, dat melden we ook bij de stemming vandaag. Maar het gaat te ver om op één punt het volledige akkoord af te wijzen. Het belangrijkste is dat het Rijk heeft gezegd dat het gemeenten zal ondersteunen als het misgaat met de doorstroom van mensen uit de sociale werkvoorziening. Een gemeenschappelijk probleem, noemt minister Donner het. Nog iets anders: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft dit akkoord voor ons uitonderhandeld. Als je tégen stemt, stem je ook tegen de VNG. Je zegt dan: jullie hebben het fout gedaan. En dat is niet het geval. Het bestuursakkoord bestaat uit meer dan het artikel over de sociale werkplaatsen.”

Ik ben tegen. Sterker, ik demonstreer vandaag mee

Wethouder in Doetinchem: Otwin van Dijk (PvdA), portefeuille: o.a. werkgelegenheid

Aantal inwoners: 56.000

Aantal mensen in sociale werkvoorziening: ca. 1.000 verdeeld over de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek

Soort werk: o.a. logistiek werk, productiewerk, detailhandel

Voor of tegen? Tegen

„Een dramatisch voorstel is het. Het kabinet wil zoveel mogelijk mensen aan het werk zetten bij normale bedrijven. Dat klinkt goed en dat gaat vaak ook goed. In Doetinchem werkt liefst de helft van de mensen die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening bij echte bedrijven, dus buiten de hallen die je associeert met de term ‘sociale werkplaats’. Bij een autobandenfabrikant, bij Piet Zoomers. Maar nu nog wél gesubsidieerd en onder begeleiding. Want laten we wel wezen: deze mensen zijn minder productief dan de gemiddelde werknemer. Ik zou ook niet zo productief zijn, als bandenspecialist. En wat wil het kabinet nu? Dat deze mensen hun werk onbegeleid gaan verrichten. Zonder geld voor hun instroom. Ik stem dus tegen. Sterker, ik demonstreer vandaag mee, hier bij de congreshal.”