Natuurclub sleept Staat voor rechter om ontpoldering af te dwingen

Vogelbescherming Nederland wil de Staat voor de burgerlijke rechter dwingen de Hedwigepolder onder water te zetten. De Staat wordt ‘nalatigheid bij natuurbescherming’ verweten.

Het onder water zetten van de driehonderd hectare grote polder in Zeeuws-Vlaanderen is één van de maatregelen om de natuur in de Westerschelde te herstellen, schrijft redacteur Arjen Schreuder vanmiddag in NRC Handelsblad. De bijzondere getijdennatuur is aangetast door voortdurende inpolderingen en verdiepingen van de vaargeul ten behoeve van de scheepvaart naar Antwerpen.


Grotere kaart weergeven

Vogelbescherming noemt de gang naar de civiele rechter een ‘uitzonderlijke stap’, maar noodzakelijk. De natuurorganisatie is het ‘jarenlang gedraai en het niet nakomen van afspraken’ van de overheid ‘meer dan zat’. Intussen gaat de natuur van de Westerschelde in ‘rap tempo’ achteruit en is het ‘vijf voor twaalf’. Directeur Fred Wouters van Vogelbescherming:

“Als dit kabinet niet het lef heeft om dit internationaal belangrijke natuurgebied te redden, doen wij het.”

Staatssecretaris van Natuur Bleker kreeg vanochtend een zogenoemde ingebrekestelling bezorgd. “Daarin staat dat hij zich niet aan de regels houdt”, zegt Kees de Pater van Vogelbescherming. De bewindsman krijgt ook een ontwerp-dagvaarding. “Het is de eerste formele stap in een juridische procedure”, aldus De Pater. De Staat krijgt twee weken de tijd om te besluiten in totaal 600 hectare langs de Westerschelde te ontpolderen. “We achten de kans dat het kabinet dat doet heel klein.”

Een gang naar de bestuursrechter, en uiteindelijk naar de Raad van State, is in dit geval niet mogelijk, aldus Vogelbescherming, omdat er geen sprake is van een concrete vergunning of een ontheffing. “Maar wij achten ons kansrijk bij de civiele rechter”, aldus De Pater.

    • Pim van den Dool