Natuurclub wil ontpolderen afdwingen

Vogelbescherming Nederland wil de Staat voor de burgerlijke rechter dwingen de Hedwigepolder onder water te zetten. De Staat wordt „nalatigheid bij natuurbescherming” verweten.

Het onder water zetten van de driehonderd hectare grote polder in Zeeuws-Vlaanderen is één van de maatregelen om de natuur in de Westerschelde te herstellen, na voortdurende inpolderingen en verdiepingen van de vaargeul.

Vogelbescherming noemt de gang naar de civiele rechter een „uitzonderlijke stap”, maar noodzakelijk. De natuurorganisatie is het „jarenlang gedraai en het niet nakomen van afspraken” van de overheid „meer dan zat”. Intussen gaat de natuur van de Westerschelde in „rap tempo” achteruit. Directeur Fred Wouters: „Als dit kabinet niet het lef heeft om dit internationaal belangrijke natuurgebied te redden, doen wij het.”

Staatssecretaris Bleker (Natuur, CDA) krijgt vanochtend een zogenoemde ingebrekestelling bezorgd. „Daarin staat dat hij zich niet aan de regels houdt”, zegt Kees de Pater van Vogelbescherming. De bewindsman krijgt ook een ontwerp-dagvaarding. „Het is de eerste formele stap in een juridische procedure”, aldus De Pater. De Staat krijgt twee weken de tijd om te besluiten in totaal 600 hectare langs de Westerschelde te ontpolderen. „We achten de kans dat het kabinet dat doet heel klein.”

Een gang naar de bestuursrechter, en uiteindelijk naar de Raad van State, is in dit geval niet mogelijk, aldus Vogelbescherming, omdat er geen sprake is van een concrete vergunning of een ontheffing. „Maar wij achten onze kansen bij de civiele rechter kansrijk”, aldus De Pater.

Tot ontpoldering werd jaren geleden al besloten. Het is in 2005 overeengekomen in een verdrag met Vlaanderen. Daarin werd ook afgesproken dat Nederland zou meewerken aan het verdiepen van de vaargeul voor grote containerschepen die van en naar Antwerpen varen.

Sindsdien is het verzet in Nederland gegroeid. Twee commissies concludeerden dat het onder water zetten van de Hedwigepolder de beste manier is om de natuur te herstellen. Het vorige kabinet besloot tot wéér een onderzoek naar alternatieven. Ook dat wees uit dat er geen geschikt alternatief is.

Het huidige kabinet blijft tegen ontpolderen, net als de Kamer, en liet weer onderzoek doen, door instituut Deltares, naar alternatieven. Die zijn naar verluidt niet gevonden, of ze zijn veel te duur. Het kabinet had eerder beloofd vorige week een besluit te nemen. Dat wordt vermoedelijk pas eind deze maand genomen.

    • Arjen Schreuder