'Hulp Amerika aan Afghanistan faalt'

Het Amerikaanse programma voor de wederopbouw van Afghanistan heeft tot nu toe maar zeer beperkt succes gehad. De schaarse positieve resultaten dreigen zelfs teniet gedaan te worden als de Amerikanen hun troepen terugtrekken uit Afghanistan. Daarmee wordt deze zomer een begin gemaakt.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van een twee-jarig onderzoek van Democratische leden van de Amerikaanse Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken. Het rapport dat zij opstelden, verscheen vandaag.

De Amerikanen hebben de afgelopen tien jaar zo’n 18,8 miljard dollar (12,4 miljard euro) uitgegeven aan de Afghaanse wederopbouw. Uit het onderzoek blijkt echter dat er „weinig bewijs is dat de programma’s de stabiliteit in Afghanistan hebben vergroot. Sommige onderzoeken suggereren zelfs het tegenovergestelde.”

In het rapport staat onder meer dat het verstrekken van grote sommen hulpgeld aan gebieden waar de Talibaan verdreven zijn – een cruciaal element van president Obama’s counterinsurgency-strategie – slechts een kortetermijnoplossing is. Lokale gouverneurs krijgen „een vloedgolf aan fondsen” maar zijn niet capabel genoeg om dat effectief te besteden. En omdat er weinig toezicht is, wakkert dat de corruptie aan.

Het rapport waarschuwt ook voor de grootschalige inzet van buitenlandse organisaties bij de wederopbouw. Een anonieme regeringsfunctionaris zei vandaag tegen de Washington Post dat te vaak „het verbrandingstempo” van hulpgeld wordt beschouwd als graadmeter voor succes.

Het rapport komt op een moment van groeiende zorgen over de economische en menselijke kosten van de oorlog in Afghanistan en toenemende kritiek op Obama’s opbouwstrategie daar, ook onder medestanders.

In de Verenigde Staten woedt op het moment een debat over snellere terugtrekking uit Afghanistan dan gepland. (AP, Reuters)