Hoeveel bezuinigt het kabinet?

Minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) wil tot 2015 totaal 1,5 miljard euro bezuinigen op de overheidssteun aan ouders met kinderen. „Het gaat om een bezuiniging van gemiddeld 400 euro per kind per jaar”, schrijft hij de Tweede Kamer. Voor dat bedrag neemt hij meerdere maatregelen.

Zo kunnen ouders de kosten van het levensonderhoud van kinderen per 2012 niet meer van de belasting aftrekken. Ook verdwijnt de korting die het inkomensverlies van mensen met ouderschapsverlof momenteel beperkt. Ten slotte zal de belastingvrijstelling voor ouders van 2.600 euro in box 3 (waarin de inkomsten uit sparen en beleggingen worden belast) verdwijnen. Het kindgebonden budget dat ouders met een laag inkomen tegemoetkomt, wordt beperkt tot twee kinderen. Opvallend is dat de kinderbijslag ongemoeid blijft. Mensen met een hoog inkomen profiteren daar evenzeer van als mensen die weinig verdienen. Kamp wil de kinderbijslag niet inkomensafhankelijk maken.

Het merendeel van de bezuinigingen komt van het beperken van de toeslag die ouders terugkrijgen voor kinderopvang. Daarmee bespaart Kamp 775 miljoen euro. In 2005 bedroegen de overheidsuitgaven aan kinderopvang nog 1 miljard euro, in 2010 was dat opgelopen tot 3,3 miljard euro. In 2015 zouden de kinderopvangkosten zonder ingrijpen uitkomen op 2,8 miljard euro. Dat vindt Kamp onacceptabel.

Extra reden voor de aanpassingen is dat de bestaande regelingen elkaar soms tegenwerken, zegt Kamp. De ene regeling is voor ondersteuning van mensen met weinig geld. De andere beoogt ouders meer uren te laten werken. Maar een alleenstaande ouder met een bijstandsuitkering die een baan vindt, heeft soms per saldo minder te besteden. Die was, dankzij de ontvangen toeslagen als uitkeringsgerechtigde, voordeliger uit in de bijstand dan met een salaris. In de huidige situatie lijkt er dus een straf te staan op werken. Kamp zegt zo te gaan bezuinigen dat werken echt loont.