Eindhoven wereldwijd de slimste

Een Amerikaanse denktank heeft de regio Eindhoven uitgeroepen tot de slimste regio te wereld. De high-tech die er wordt ontwikkeld trekt wereldwijde aandacht.

Op de HighTech Campus in Eindhoven werken 8000 onderzoekers uit 55 landen bij 90 verschillende bedrijven. Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvold eindhoven philips high tech campus Zilvold, Rien

Noord-Brabant een boerenprovincie? Ja, eind vorige eeuw, toen de intensieve veehouderij er bloeide. Maar nu toch niet meer. Slechts twintig procent van alle 2,5 miljoen Brabanders woont nog op het platteland en maar een half procent is boer. Nee, Noord-Brabant is niet meer groot in varkens en kippen, maar in vernieuwende technologie.

Dat bleek ook afgelopen weekend in New York. De regio Eindhoven (met Helmond en Veldhoven) werd door het Intelligent Community Forum gekozen tot de slimste regio 2011. Een vakjury met onafhankelijke wetenschappers van over de hele wereld koos de regio uit 400 inzendingen. Eindhoven won van regio’s als Stratford in Canada, Chongqing in China en Riverside in de Verenigde Staten. Het was de elfde keer dat de prijs voor de slimste regio werd uitgereikt. Eerdere winnaars waren onder andere New York, Taipei, Stockholm, Seoul.

Hoe kan het dat een relatief klein gebied in Noord-Brabant deze prestigieuze prijs wint? Vier redenen waarom de regio Eindhoven de slimste van de wereld is.

1 Eindhoven wist zichzelf eind jaren tachtig van de vorige eeuw opnieuw uit te vinden. De economische crisis van toen was een ramp voor de regio. DAF ging failliet (en maakte later een doorstart). Philips verplaatste productie, sloot fabrieken, verkocht bedrijfsonderdelen. Toeleveranciers van die twee grootste Eindhovense bedrijven vielen massaal om. En toen bedacht de regio Brainport, een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Het doel was samen een broedplaats te creëren voor vernieuwende technologie. De regio moest minder afhankelijk worden van enkele grote bedrijven. Brainport werd een succes. De afgelopen tien jaar verviervoudigde het aantal technologiebedrijven in de regio Eindhoven. In het gebied werken nu 55.000 mensen in de innovatieve industrie.

2 De regio focust op de productie van hoogwaardige technologische producten zoals chips (NXP), chipmachines (ASML), super microscopen (FEI), de modernste scanapparaten (Philips Healthcare), de auto van de toekomst (TNO en Benteler). Door steeds de eerste te zijn met nieuwe producten kan Eindhoven concurreren met snelgroeiende productiecentra waar de lonen veel lager zijn.

3 Het lukt de regio sociaal en economisch zo aantrekkelijk te zijn dat internationale bedrijven en talenten zich er willen vestigen. Op de Eindhovense High Tech Campus (de oude plek van het natuurkundig laboratorium van Philips) werken nu 8000 onderzoekers van 55 verschillende nationaliteiten aan de ontwikkeling van baanbrekende technologieën. Ze zijn in dienst bij negentig verschillende bedrijven, maar delen laboratoria, restaurants, sportvelden, congreszalen. Samen slepen ze patent na patent binnen; vier per dag. Dat is meer dan de helft van alle patenten in Nederland.

4 Ruim 35 procent van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling in Nederland vindt plaats in de regio Eindhoven. De regio zoekt naar vernieuwing op vele vlakken. Bijvoorbeeld op het gebied van design (Design Academy), auto’s (High Tech Automotive Campus in Helmond), zonne-energie (Holst Center). Maar ook op het gebied van gezondheid. Er zijn in de regio 800 bedrijven die zich richten op de gezondheidszorg. Naast het Maxima Medisch Centrum komt een innovatiepark voor de medische industrie. Een Brainportprogramma richt zich op de ontwikkeling van slimme ict-oplossingen die kunnen zorgen dat mensen langer verantwoord thuis kunnen wonen.

    • Esther Wittenberg