Een kind op de crèche gaat meer kosten

Minder overheid, burgers meer zelf laten betalen, meer eenvoud in regelgeving en werk aantrekkelijker maken voor lage inkomens. Dat is de achterliggende gedachte van de bezuinigingen die minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) wil doorvoeren in de bestaande ‘kindregelingen’. Het kabinet beperkt de kinderopvangtoeslag, de vergoeding die ouders krijgen voor de kosten van kinderopvang, en het schrapt drie fiscale regelingen die ouders met kinderen ondersteunen. Kamp vindt de regelingen om ouders te ondersteunen nu te ingewikkeld. Er bestaan nu liefst twaalf kindregelingen: van kinderbijslag tot het kindgebonden budget, en van de aftrek levensonderhoud kinderen tot de alleenstaande-ouderkorting. Hier een overzicht van de bezuinigingen en vooral: wat ouders daarvan gaan merken.