Amerikaans rapport: ontwikkelingshulp Afghanistan faalt

Twee in boerka gehulde vrouwen, vandaag gefotografeerd in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Foto AFP / Shah Marai

De inspanningen van donorlanden om de Afghaanse samenleving weer op te bouwen mislukken goeddeels door de slechte planning en effectiviteit van ontwikkelingsprojecten.

Een uitgebreid onderzoeksrapport van de Amerikaanse Senaatscommissie van Buitenlandse Zaken, waaruit The New York Times vandaag citeert, schetst een verontrustend beeld van het nut van de wederopbouwactiviteiten in Afghanistan. Over de uitgave van miljarden dollars zou nog goed zijn nagedacht en een deel van het geld zou de corruptie in het land alleen maar hebben aangewakkerd.

Het falen van de hulpprojecten en de corruptie die ze veroorzaken zou ertoe hebben geleid dat de beste en slimste Afghanen geen interesse meer hebben in bestuursfuncties.

Het rapport noemt talloze voorbeelden van mislukte ontwikkelingshulp, zoals de betaling van 100.000 dollar aan Afghaanse provinciale leiders die geen idee hebben wat ze met al het geld moeten doen. De Afghaanse economie steunt momenteel zo sterk (volgens één schatting voor 97 procent) op projecten die dankzij internationale troepen of buitenlandse hulporganisaties plaatsvinden dat het vertrek van buitenlanders uit het land dramatische economische gevolgen kan hebben.

De cijfers over de ontwikkelingsprojecten in Afghanistan komen een kleine maand voordat de regering-Obama op 1 juli wil beginnen met het terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit het land. Met de terugtrekking van het leger zouden op termijn ook veel van de 1300 medewerkers van de staatsorganisatie USAID het land vanwege hun hoge verblijfskosten het land moeten verlaten.

Naast de vele negatieve zaken noemt het rapport ook een aantal positieve ontwikkelingen, zoals het feit dat het aantal kinderen dat naar school gaat mede dankzij Amerikaanse hulpprogramma’s verzevenvoudigd is.