10.000.000

Volgens RTL Nieuws wil het kabinet de subsidie voor de Wereldomroep terugschroeven van 46 miljoen naar 10 miljoen euro per jaar. De omroep zelf kwam gisteren met een saneerplan tot 36 miljoen. Vanaf 2013 wordt de Wereldomroep niet meer door het ministerie van OCW betaald maar door Buitenlandse Zaken.