Werkloosheid daalt licht, nog weinig nieuwe banen

De werkloosheid in Nederland zal dalen van 475.000 werkzoekenden nu naar 430.000 eind 2012. Het aantal vacatures groeit door het economisch herstel, maar blijft nog sterk achter bij de recordgroei van voor de crisis.

Dat staat in de Arbeidsmarktprognose 2011-2012 van het UWV Werkbedrijf die gisteren is gepresenteerd. De werkloosheid daalt omdat de werkgelegenheid sneller toeneemt dan de beroepsbevolking. UWV verwacht dat er tot eind 2012 circa 135.000 nieuwe banen bijkomen. De uitkeringsinstantie spreekt van een „matige groei”, omdat de werkgelegenheid tijdens economisch herstel gewoonlijk sneller toeneemt.

De groei zit met name in de zorg- en welzijnssector en bij uitzendbureaus. Minder werkgelegenheid verwacht UWV juist in de industrie, waar het een langdurige trend is, en bij de overheid die moet bezuinigen.

Los van de nieuwe banen zet de groei van het aantal vacatures dit jaar en volgend jaar door. In 2011 verwacht het UWV dat er 817.000 vacatures vrijkomen, in 2012 gaat het om 841.000. Dit is circa 15 procent meer dan op het dieptepunt in 2009, maar nog altijd fors minder dan voor de economische crisis toen er jaarlijks circa 1,1 miljoen vacatures waren.

De vacatures ontstaan vooral omdat mensen van baan veranderen of met pensioen gaan. Het aantal nieuwe banen is gering, omdat bedrijven hun personeel hebben vastgehouden. Ondernemers waren terughoudend met ontslag omdat ze er bij aanvang van de crisis goed voorstonden en bij snel herstel weer krapte op de arbeidsmarkt verwachtten.

De werkgelegenheid zal volgens het UWV in alle regio’s groeien: het meest in Flevoland, Zuid-Gelderland en de noordelijke Randstad en het minst in Zuid-Limburg en de Achterhoek. Het aantal werklozen zal in alle leeftijdscategorieën dalen, bij jongeren meer dan bij 45-plussers.

Het CBS meldde gisteren dat de werkloosheid vooral onder laagopgeleiden is afgenomen (van 9,9 procent begin 2010 naar 7,7 procent begin 2011). In de komende jaren voorziet UWV echter moeilijkheden voor deze groep. Door de vergrijzing blijft de groei van de beroepsbevolking achter bij de aantrekkende werkgelegenheid. Vacatures voor laagopgeleiden zullen daarom vaker door hoogopgeleiden worden ingevuld.