‘Werkgevers en bonden bereiken conceptakkoord over pensioenen’

Werkgevers en bonden hebben een conceptakkoord bereikt over de pensioenen. Dat meldt de NOS, die het concept-akkoord in handen heeft. In ruil voor minder en een onzekerder pensioen gaat de AOW omhoog.

Wat staat er volgens de NOS in het akkoord:

  • De AOW-uitkering stijgt tot 2028 gegarandeerd elk jaar.
  • De uitkering gaat met 0,6 procent per jaar omhoog, los van de correctie voor inflatie. Dit geldt tot 2018.
  • De pensioenleeftijd gaat in 2020 naar 66 en in 2025 naar 67 jaar.
  • De hoogte van de pensioenen worden niet gegarandeerd.
  • Over het pensioenakkoord is maanden onderhandeld. In april laste FNV-voorzitter Agnes Jongerius een adempauze in voor overleg met de achterban over de conceptvoorstellen. Met name FNV Bondgenoten had kritiek op de bereikte resultaten, omdat de risico’s te eenzijdig bij de werknemers zouden komen te liggen.