Personeel Defensie moet meer inleveren

Defensie gaat extra besparen op secundaire arbeidsvoorwaarden en gebouwen. Daarmee wil het ministerie de aanpassing van de bezuinigingsplannen op de krijgsmacht bekostigen.

Minister Hillen (Defensie, CDA) heeft dit gisteren gezegd in de Tweede Kamer, tijdens het debat over zijn bezuinigingsoperatie. Die moet bijna 1 miljard euro opbrengen. De Kamer schaarde zich in hoofdlijnen achter de reorganisatie, een van de grootste uit de naoorlogse geschiedenis.

Op aandringen van coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV worden de voorstellen van Hillen op enkele onderdelen verzacht. Zo wordt afgezien van de verkoop van twee van de vier patrouillevaartuigen van de marine, die overigens nog in de vaart moeten worden genomen. Verder blijven vijf van de zeventien Cougar-transporthelikopters die zouden worden stilgezet nog een aantal jaren beschikbaar. Ten slotte wordt de bezuiniging op de marechaussee beperkt. Daardoor kan naar schatting 150 man extra worden aangetrokken voor uitbreiding van grenscontroles. De aanpassingen kosten ongeveer 40 miljoen euro.

De veranderingen in het bezuinigingsplan zijn door de coalitiefracties VVD en CDA volledig afgestemd met gedoogpartner PVV. Hun overleg tijdens de afgelopen weken leidde ertoe dat gisteren elke partij een eigen motie indiende die door de andere twee was ondertekend.

Voorzitter Wim van den Burg van de militaire vakbond AFMP toonde zich gisteravond teleurgesteld over de afloop van het Kamerdebat. Volgens hem is het personeel bij Defensie het grote slachtoffer van de bezuinigingen.