Minister Donner, voor mij is de maat vol

Voor mij is de maat vol na lezing van het commentaar ‘Donner stelt de machtsvraag’ in NRC Handelsblad van 6 juni, naar aanleiding van het conflict tussen de Rijksoverheid en de gemeenten. Macht bestaat om te dienen, het land en volk ten goede – niet om alleen maar te heersen.

Formeel heeft Donner uiteraard het gelijk aan zijn zijde. Materieel is dat niet het geval. Ook voor veel CDA’ers staat een noodfonds van 400 miljoen euro voor de overgangsfase in geen verhouding tot de opgelegde bezuinigingen.

De samenvoeging van de regelingen voor de bijstand, de sociale werkvoorziening en de Wajong is op zich een goede zaak – ondersteuning zo dicht mogelijk bij de burgers. Het is en blijft alleen een inhoudelijke operatie van ongekende omvang. Die mag niet worden gehinderd door oneigenlijke risico’s. Een dringende oproep op, maar ook binnen het kabinet om tot bijstelling van de voorstellen te komen, is meer op zijn plaats dan het stellen van de machtsvraag.

Op zijn minst moet de toezegging worden gegeven dat ook echt extra geld wordt uitgetrokken als uit de evaluatie blijkt dat meer dan 400 miljoen euro nodig is. Het gaat om de zwaksten in de samenleving. Voor hen hoort de overheid te allen tijde een schild te zijn.

Of krijgt oud-voorzitter Jeroen van Velzen van het CDJA toch gelijk met zijn uitspraak in Trouw: „De Haagse politici zitten toch weer in de mal van de coalitie en het regeerakkoord. In het kabinet is het CDA intussen onvoldoende herkenbaar.”

Zo is het maar net.

Hannie van Leeuwen

Oud-Kamerlid (CDA), Rotterdam

    • Hannie van Leeuwen Oud-Kamerlid