Lager niveau onderwijs kost Nederland miljarden

De daling van het niveau van het onderwijs ten opzichte van andere landen gaat Nederland op de lange termijn vele miljarden kosten. Dat concludeert het Centraal Planbureau in het rapport Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief.

Met name de prestaties van de meest getalenteerde leerlingen bij lezen, wiskunde en natuurwetenschappen blijven achter. Nederlanders zijn hier verdwenen uit de internationale top-10.

Op de lange termijn, over 40 à 50 jaar, kan dit Nederland jaarlijks enkele procenten van het Bruto Binnenlands Product gaan kosten, aldus het CPB. De onderzoekers berekenen op een bbp van 600 miljard euro een schade van tussen de 5 à 10 miljard.

Dat het Nederlandse onderwijsniveau in wiskunde, Engels en Nederlands in internationale onderzoeken als PISA daalt was bekend. De Onderwijsinspectie wees daar in haar laatste jaarrapport al op. Ook wist men dat het juist de betere leerlingen zijn die in de internationale rangorde zijn gedaald.

„De daling is het grootst bij wiskunde in het voortgezet onderwijs”, aldus het CPB. Onduidelijk is in die cijfers of de Nederlandse leerlingen slechter zijn gaan presteren of door beter presterende landen zijn ingehaald.

Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) zette in haar recente beleidsplan dan ook fors in op het stimuleren van excellentie in het onderwijs. Volgens haar is er de afgelopen decennia vooral geïnvesteerd in de onderkant van het onderwijs. Het rapport van het CPB sluit hier nu naadloos bij aan. „De kwaliteit van onderwijs is grotendeels bepalend voor de economische prestaties van Nederland”, waarschuwt het CPB.

Van Bijsterveldt kondigde vorige maand eveneens aan dat er in het voortgezet onderwijs een extra tussentijdse toets voor Engels, wiskunde en Nederlands wordt ingepland. Ook de oplossingen van het CPB sporen met het kabinetsbeleid: niet meer geld, maar effectiever gebruik van bestaande middelen en inzetten op de kwaliteit van docenten.

De minister reageert dan ook instemmend op het rapport: „Wij willen het beste uit alle leerlingen halen, maar juist ook alles uit de beste leerlingen.” Van Bijsterveldt trekt jaarlijks 30 miljoen extra uit voor de 20 procent beste leerlingen. En vanaf 2013 investeert het kabinet 150 miljoen extra per jaar in kwaliteitsverbetering van docenten.