Klimaatdebat koelt af

De BBC geldt als toppunt van betrouwbaarheid, objectiviteit en vakmanschap, maar dit mediaheiligdom is minder heilig dan velen denken. Nieuwslezer Peter Sissons ontmaskerde de Britse omroep als „vooringenomen”, vooral over klimaatverandering. In zijn recente boek When one door closes schrijft hij dat de BBC met welhaast religieuze zendingsdrift tot de conclusie kwam dat andersdenkenden de mond moest worden gesnoerd. Sissons kreeg steun van een andere prominente nieuwslezer, Michael Buerk.

Sissons laat zien hoezeer de BBC bezeten raakte van klimaatverandering. In 2007 legde de BBC-top de hoofdredactionele lijn vast, met als rode draad dat de wetenschap eensgezind is dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door de mens. Dat zou rechtvaardigen dat de BBC geen gelijke toegang biedt aan hen die deze consensus ontkennen. Sissons schrijft dat de toegang van kritische stemmen al tot „nul” was beperkt en dat BBC-journalisten hun wijsheid haalden uit The Guardian, een eenzijdig links dagblad. De hoofdredactie van de BBC werd vorstelijk ontvangen door de voormalige Amerikaanse vicepresident Al Gore, in zijn suite in het luxueuze Dorchester-hotel. Dat de film An Inconvenient Truth, waarmee Gore rampspoed voorspelde, volgens een Brits hooggerechtshof negen wetenschappelijke fouten bevatte, maakte geen indruk op de BBC.

Milieujournalist Roger Harrabin van de BBC veranderde berichtgeving over klimaatverandering op de website naar de wensen van groene activisten. Leider Caroline Lucas van de Britse Groene Partij reageerde woedend toen Sisson haar op televisie een kritische vraag stelde. „Het is niet de taak van de BBC om zulke vragen te stellen”, beet ze hem toe. Sissons moest daarop een cursus ‘journalistieke ethiek’ volgen. Hij weigerde. Hij werd geschorst en nam uiteindelijk ontslag. Hij vat de hoofdredactionele lijn van de BBC als volgt samen: „De VN zijn goed. De EU is ook goed, maar niet zo goed als de VN. De groene beweging is heel goed. Al Gore is heilig. George Bush is heel slecht. Obama is de kandidaat van de BBC. Blair was goed en Brown slecht. De islam mag zeker niet worden beledigd. Christenen zijn vogelvrij.” BBC-collega Buerk typeerde het „zelotengedrag” als volgt: „The Guardian is de Bijbel. Politieke correctheid is het credo.”

Als de BBC al zo vooringenomen is, hoe erg is dan de rest van de pers? Sissons had gelijk. Hij kreeg het ook, dankzij de zelfontmaskering van klimaatactivisten. Het VN-Panel voor Klimaatverandering (IPCC) publiceerde een rapport dat vol stond met fouten en onbewezen stellingen. Zogenoemde klimaatexperts zagen hun rijk instorten na de ontdekking van manipulatie van gegevens. Klimaatconferenties in Kopenhagen en Cancun draaiden uit op halve of hele mislukkingen. Intussen is de klimaatverandering weggezakt op de politieke agenda. Het is geen kernpunt in een verkiezingscampagne. Het grote publiek gelooft de rampverhalen van de media niet. Niemand betwist dat het klimaat verandert. Het verandert al zolang een klimaat bestaat, zelfs in tijden waarin mensen in grotten woonden. Klimaatverandering bleek een geloof van een politiek-culturele elite die God had afgeschaft en zelf voor God wil spelen. Helaas blijkt de gewone man een ongelovige. Hij geeft zijn auto en zijn vliegvakantie niet op.

Het klimaat van het debat is veranderd, concludeerde onlangs ook de Tsjechische president Vaclav Klaus. Hij was op staatsbezoek in België. In Antwerpen lanceerde hij de Nederlandstalige versie van zijn boek Blauwe Planeet (niet Groen). Ik had de eer om de inleiding te verzorgen. Klaus is een klimaatscepticus van het eerste uur. Natuurlijk is hij voor Belgen een gevaarlijke gast. Hij heeft al eens een land opgesplitst. „Waar ik ook ter wereld debatteer, zie ik hetzelfde patroon. Panelleden blijven oververhit, maar het publiek koelt af.”

Tijdens zijn bezoek kreeg Klaus de Vlaamse media over zich heen, met als scherprechters De Morgen en De Standaard. Inzake klimaatverandering vertonen zij hetzelfde „zelotengedrag” dat Buerk de BBC aanwrijft. In De Standaard stelde auteur Bart Brinckman de klimaatsceptische president op hetzelfde niveau als een holocaustontkenner. Dat is doorgaans een redenering van geschiedkundige analfabeten. De ontzuiling en de ontkerkelijking zijn in Vlaanderen een recenter gegeven dan in Nederland. ‘Progressieve’ journalisten hebben de pastoors gekielhaald. Vervolgens speelden ze zelf voor pastoor. Ze verkondigen een seculier geloof (klimaatverandering), met een nieuw doemdenken (klimaatramp) en een bijbehorend schuldbesef (de mens is zondebok). Schuld maakt een religie operationeel, zelfs een religie zonder God.

Wie niet gelooft, oogst Rufmord. De milieubeweging is de bron van alle – journalistieke – wijsheid. Onlangs bestormden 250 actievoerders van de Veldbevrijdingsbeweging een aardappelveld in het Vlaamse Wetteren. Daar werd een proef uitgevoerd met aardappelen. Ze werden resistent gemaakt tegen schimmelziekten. De vandalen trokken planten uit de grond en besproeiden ze met pesticiden. Dat is kennelijk een legitiem groen wapen. Het leek alsof Vlaanderen de Beeldenstorm van 1566 nog eens overdeed.

Het klimaatdebat toont aan dat noch zeloten van de BBC, noch Vlaamse vandalen bestand zijn tegen het feit dat elk seculier geloof, hoe hoogdravend ook gepredikt, is gedoemd te mislukken.

    • Derk-Jan Eppink