Effect van media op kind

Boekomslag The Shallows. What The Internet Is Doing To Our Brains van Nicholas Carr

Patti Valkenburg (1958) is hoogleraar Jeugd en Media aan de Universiteit van Amsterdam.

Patti Valkenburg kreeg vorige maand al te horen dat ze de Dr. Hendrik Muller Prijs van de KNAW ontvangt (25.000 euro) én dat ze KNAW-lid is geworden. Nu komt daar de Spinozapremie nog bij. Ze doet onderzoek naar de effecten van reclame, seks in de media en sociale media op kinderen. Haar onderzoeksgroep toonde bijvoorbeeld aan dat contact via internet niet perse tot verschraling van vriendschappen leidt, maar dat vriendschappen er ook intiemer door kunnen worden. En ze doet onderzoek naar wat ze de ‘entertainisering van de kindertijd’ noemt: het verschijnsel dat kinderen op steeds jongere leeftijd al media gebruiken als al dan niet educatieve vorm van amusement – bijvoorbeeld baby-tv.

Wat gaat u met het geld doen?

„Dat weet ik nog niet heel precies. Vorig jaar heb ik ook al 2,5 miljoen euro van de Europese Unie gekregen. Voor dat geld is al een bestemming voor gevonden.

„We gaan vanaf januari 900 Nederlandse gezinnen met twee kinderen volgen, dus 3.600 mensen. We weten dat kinderen steeds meer entertainment en media gebruiken, ook educatieve media – de makers daarvan gaan ervan uit: is iets leuk is, dan blijft het beter hangen. We weten ook dat kinderen in de loop der tijd slimmer zijn geworden – het Flynn-effect. En dat ze drukker zijn, meer aandachtsproblemen hebben en meer zelfvertrouwen. Wij willen uitpluizen in hoeverre dat samenhangt met het toegenomen mediagebruik, en zo ja, hoe en bij wie, vooral.

„Met het geld van de Spinozapremie kan ik dat project aanvullen met psychofysiologisch onderzoek: hartslagmetingen, fMRI-scans. Dat is interessant omdat we er tegenwoordig van uitgaan dat beïnvloeding door de media grotendeels onbewust verloopt, en met die psychofysiologische maten kun je dat juist onderzoeken.

En ik wil ook graag het verband tussen media en obesitas onderzoeken – de media bieden natuurlijk allerlei verleidingen. Dit wordt echt mijn levenswerk. Geld maakt een onderzoeker dus wél gelukkig!”

Wat vindt u van het huidige wetenschappelijke klimaat in Nederland?

„Bewolkt met buien.”

Ellen de Bruin

    • Ellen de Bruin