Democratie niet grootste zorg Egyptenaar

De grootste zorg van de meeste Egyptenaren is niet het gebrek aan democratie, maar de slechte toestand van de economie. Na de volksopstand in februari en de afzetting van president Mubarak zijn Egyptenaren in meerderheid optimistisch over de toekomst van hun land.

Dat blijkt uit een opiniepeiling van het Amerikaanse International Republican Institute (IRI), een organisatie die democratie in de wereld wil bevorderen en verwant is aan de Republikeinse partij. Na werkloosheid noemen ondervraagden veiligheid en misdaad, corruptie en financiële schandalen als grote zorgen, gevolgd door salarissen en armoede in het algemeen.

Slechts vijf procent noemt als eerste zorg democratie of vrije verkiezingen. En maar één procent noemt mensenrechten als eerste.

Wel blijkt er groot enthousiasme te bestaan voor de komende parlementsverkiezingen, in september: 95 procent zegt te gaan stemmen. Terwijl in het westen vrees bestaat dat de Moslimbroederschap dan erg groot zal worden, zegt 65 procent van de ondervraagden dat ze nog niet weten op welke partij ze gaan stemmen. Vijftien procent zegt de Broederschap te steunen.

Meer dan een derde zegt moeite te hebben zichzelf en zijn gezin te voeden en te voorzien in de meest basale behoeftes. Van de Egyptenaren die begin dit jaar deelnamen aan de protesten zegt 64 procent gemotiveerd geweest te zijn door een lage levensstandaard of werkloosheid, 19 procent noemt het gebrek aan democratie.

Tijdens de massademonstraties is in het westen veel gewezen op de grote rol die sociale media als Facebook en Twitter daarbij gespeeld zouden hebben. Maar in de opiniepeiling zegt 84 procent van de ondervraagden dat ze tijdens de opstand voor hun informatie afhankelijk waren van televisie. Slechts zes procent noemt Facebook de voornaamste bron van informatie, en een verwaarloosbaar aantal noemt Twitter. Op de vraag welk medium voor hen op de tweede plaats kwam antwoordt bijna de helft: mondelinge communicatie met vrienden of familie.

Zoals verwacht hangt het gebruik van Facebook samen met leeftijd. Elf procent van de Egyptenaren onder de dertig jaar verlaat zich voor zijn informatie op Facebook, tegen slechts drie procent van de Egyptenaren tussen de dertig en de veertig.