De Waarheid

(1)In naam van Geert, de Barmhartige, de Genadevolle.

(2) Alle lof zij met Geert, de Heer der Werelden.

(3) Aan ons is heden geopenbaard, in de rechtbank van Amsterdam, dat Geert De Waarheid spreekt, en niets dan De Waarheid.

(4) Prijs Geert voor het spreken van De Waarheid!

(5) De Waarheid, dat ben ik – sprak onze Profeet.

(6) Spreekt allen na: De Waarheid, dat is Geert!

(7) En De Waarheid, zei raadsheer Ibrahim, kan daarom nimmer strafbaar zijn.

(8) Zij die De Waarheid in twijfel trekken, zullen in naam van Geert, de Barmhartige, de Genadevolle, worden gewraakt .

(9) Aldus daalde de toorn van raadsheer Ibrahim op aarde neer.

(10) Daarna verschenen de Vier Wijzen uit het Westen ten tonele: Johan de Witt, Johan van Oldebarnevelt, Theo van Gogh en Pim Fortuyn. En de Profeet sprak: zij brengen ons het Licht.

(11) Prijs de Vier Wijzen voor het brengen van het Licht!

(12) Oh gelovigen, waarschuwden de Vier Wijzen, wees toch op uw hoede. Want er dwalen nochtans ongelovigen rond, Dhimmi-66’ers, die zullen beweren dat het Woord van de Profeet niet De Waarheid is, maar een kwaadaardige politieke ideologie. Mijd hen, zoals gij de pest zou mijden!

(13) Aldus beval de Profeet: gij zult geen NRC Handelsblad lezen.

(14) Want Hij zal blijven strijden voor de Vrijheid – opdat het Licht in ons Uitverkoren Land nimmer doven zal.

(15) Neem daarom de Vijf Geboden in acht, zoals die door de Profeet tot ons zijn gekomen .

(16) Gij zult geen andere Geert naast Geert erkennen. En Martin is zijn boodschapper.

(17) Bid vijf maal daags richting Venlo, de geboorteplaats van onze Profeet.

(18) Houdt twaalf maal per jaar een vastenmaand aan, gedurende welke u zich tot zonsondergang onthoudt van de feiten.

(19) Geef geen aalmoezen aan Grieken, moslims of kunstenaars.

(20) Ga iedere vier jaar op pelgrimstocht naar de stembus.

In naam van Geert, de Barmhartige, de Genadevolle.

Amen.

Rob Wijnberg

    • Rob Wijnberg