Bezuiniging bij Defensie wordt licht aangepast

Niet alle zeventien Cougar-helikopters zullen direct worden afgestoten; er blijven er vijf beschikbaar.

Minister Hillen (Defensie, CDA) moet onder druk van de regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV een aantal van de door hem voorgestelde bezuinigingen op de krijgsmacht aanpassen. Maar het merendeel van de snoeioperatie ter hoogte van bijna één miljard euro gaat door met steun van een meerderheid van de Tweede Kamer.

Dit bleek gisteren in de Tweede Kamer waar de hele dag werd gesproken over de bezuinigingsplannen bij Defensie die Hillen begin april bekendmaakte. De minister staat niet onwelwillend tegen de wijzigingsvoorstellen. Voorwaarde is voor hem wel dat de bezuiniging die daardoor wegvalt, ongeveer 40 miljoen euro, elders op de begroting van Defensie wordt teruggevonden. De partijen hebben hiervoor concrete voorstellen ingediend.

De aanpassingen betekenen dat niet alle zeventien Cougar-helikopters direct worden afgestoten; er zullen er vooralsnog vijf beschikbaar blijven. Ook zal Hillen onderzoeken of het mogelijk is af te zien van de verkoop van twee van de vier patrouilleschepen, zodat deze voor de marine kunnen worden behouden. Ten slotte zal er minder gesneden worden in de marechaussee, waardoor de militaire politie meer kan doen aan grensbewaking.

De afgelopen weken is in de minderheidscoalitie van VVD en CDA samen met gedoogpartner PVV druk overleg gevoerd over het ‘verzachten’ van de bezuinigingen. Het leidde ertoe dat het CDA gisteren opkwam voor de Cougar-helikopters, de VVD voor de patrouillevaartuigen en de PVV voor de marechaussee. De veelbesproken opheffing van twee tankbataljons, waardoor alle nog resterende 60 Leopard-tanks verdwijnen, gaat door.

De oppositie had gisteren veel kritiek op het gebrek aan visie dat uit de plannen van Hillen zou spreken. Voorts hekelden PvdA, SP, GroenLinks en D66 de vaagheid van veel voornemens. Zo is nog niet duidelijk wat de precieze gevolgen voor het personeel van defensie zullen zijn. Er is slechts bekend dat 12.000 banen komen te vervallen.

Minister Hillen rekende gisteren voor dat dit uiteindelijk zal leiden tot 6000 gedwongen ontslagen. Van dit aantal zullen volgens hem 4000 mensen elders kunnen worden geplaatst, zoals bij de politie . (NRC)