Ouders gaan fors meer betalen voor hun kinderen

Amsterdamse Villa Vondel crèche. Foto NRC / Maurice Boyer

Het kabinet grijpt fors in bij de kinderopvang, het kindgebonden budget en de kindregelingen. Alle ouders gaan vanaf volgend jaar meer betalen voor hun kinderen. In totaal bezuinigt de overheid 1,5 miljard euro, waarvan 774 miljoen wordt opgehaald door de bezuinigingen op de kinderopvang.

Het aantal kinderen in de opvang is meer dan verdubbeld en de overheidsuitgaven aan kinderopvangtoeslag zijn verdrievoudigd, van 1 miljard euro in 2005 naar ruim 3 miljard vorig jaar. Minister Kamp van Sociale Zaken (VVD) vindt dat de overheid op dit moment “meer dan proportioneel” meebetaalt aan de kosten van kinderopvang. Daarom wordt de overheidsbijdrage beperkt.

Hoe pakken deze plannen concreet uit?

NRC-zorgredacteur Antoinette Reerink zet het op een rij voor een gezinssituatie met twee kinderen die twee maal in de week naar de kinderopvang gaan:

Ouders met een minimuminkomen (19.000 euro) >
vanaf 2012: 22 euro per maand meer.
vanaf 2013: 37 euro per maand meer.

Ouders met een modaal inkomen >
vanaf 2012: 37 euro per maand meer.
vanaf 2013: 52 euro per maand meer.

Ouders met een 3,5 keer modaal inkomen (135.000 euro) >

vanaf 2012: 99 euro per maand meer.
vanaf 2013: 290 euro per maand meer.

De meeste mensen hebben echter drie of vier dagen opvang nodig. Zij zullen er nog sterker op achteruit gaan.

Kabinet schrapt kindregelingen en beperkt kindgebonden budget

Naast de bezuinigingen op de kinderopvang worden drie van de twaalf kindregelingen geschrapt. Het gaat om de kindertoeslag in box 3, de aftrek van de kosten voor levensonderhoud van kinderen en de ouderschapsverlofkorting. Het kabinet noemt de “lappendeken” van twaalf kindregelingen voor ouders “ondoorzichtig” en vindt dat de regelingen elkaar soms tegenwerken. Ook wordt het kindgebonden budget, een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen van ouders met een laag inkomen, ingeperkt.

Antoinette Reerink in reactie op de kabinetsplannen:

“Volgens het kabinet worden de lage inkomens met deze maatregelen relatief gespaard. Maar het is de vraag hoe het schrappen van de kindregelingen zal uitwerken. Die regelingen zijn er juist als compensatie voor ouders met een laag inkomen. Het kabinet heeft de uitwerking daarvan nog niet op een rij gezet. In het najaar zullen we pas weten wat de effecten zijn. Maar dit verdient nu al kritische studie.”

    • Marije Willems