Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Opstelten kiest nationale politietop - ‘er moest per se vrouw in de leiding’

WFA41T:BOUMAN KORPSCHEF NATIONALE POLITIE:DEN HAAG;19APR2011-Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie presenteerde dinsdagmiddag Gerard Bouman als kwartiermaker voor het nieuwe landelijke korps. Gerard Bouman, nu nog hoofd van de inlichtingendienst AIVD, wordt de eerste korpschef van de nationale politie. Foto: Minister Ivo Opstelten luistert naar en Gerard Bouman (voorgrond) tijdens de presentatie op het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag.WFA/bm/str.Bart Maat
WFA41T:BOUMAN KORPSCHEF NATIONALE POLITIE:DEN HAAG;19APR2011-Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie presenteerde dinsdagmiddag Gerard Bouman als kwartiermaker voor het nieuwe landelijke korps. Gerard Bouman, nu nog hoofd van de inlichtingendienst AIVD, wordt de eerste korpschef van de nationale politie. Foto: Minister Ivo Opstelten luistert naar en Gerard Bouman (voorgrond) tijdens de presentatie op het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag.WFA/bm/str.Bart Maat Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie, rechts) en Gerard Bouman, kwartiermaker voor het nieuwe landelijke korps. Foto WFA/Bart Maat

De politiecommissarissen Jannine van den Berg, Ruud Bik en Leon Kuijs zullen worden benoemd in de korpsleiding van de nationale politie die volgend jaar operationeel moet zijn.

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) heeft de drie commissarissen geselecteerd na gesprekken met de politietop, justitie en vakbonden. Samen met de vorige maand aangestelde kwartiermaker Gerard Bouman, ex-hoofd van de AIVD, moeten zij het nationale politiekorps inrichten.

Jannine van den Berg is korpschef van Kennemerland, Ruud Bik is baas van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en Leon Kuijs is voorzitter van de Raad van Korpschefs. In de nationale politie gaan begin volgend jaar de huidige 25 regionale korpsen en het KLPD op. Een landelijk korps moet volgens justitie leiden tot efficiënter werken door de politie. In het huidige topmanagement van zo’n honderd leidinggevenden verliezen circa zeventig mensen hun functie.

Verrassende keuze: Jannine van den Berg

De meest verrassende keuze in de nieuwe politietop is Jannine van den Berg. Ze heeft haar sporen verdiend in het uitvoerende werk, zoals bij de ME in Utrecht en als directeur opsporing in Den Haag.

Het vinden van een vrouwelijke commissaris bleek het lastigste onderdeel bij de selectie. Kwartiermaker Gerard Bouman had op zijn eerste lijstje van leden voor zijn ‘raad van bestuur’ van de Nederlandse politie aanvankelijk alleen de namen van mannen staan. Op het departement van Veiligheid en Justitie werd hem te verstaan gegeven dat er echt een vrouw bij moest. Minister Opstelten bemoeit zich nadrukkelijk met de organisatie van ‘de stoelendans van de politiecommissarissen’.

Afgelopen vrijdag ontving hij de kandidaten nog bij zich thuis in Kralingen. De overige twee mannelijke leden van de politietop, Bik en Kuijs, gelden als oude rotten. Kuijs moet ICT-problemen oplossen en zo’n tweeduizend functionarissen ontslaan doordat afdelingen op het gebied van personeel, financiën en communicatie worden gecentraliseerd.

Kuijs wees nationaal korps eerder nog af

Opmerkelijk is dat Leon Kuijs twee jaar geleden in een interview met de website voor de politie de vorming van één nationaal politiekorps nog afwees. Hij was voorstander van tien à twaalf regiokorpsen. “Het duurt langer maar het resultaat is beter omdat het niet tot stand komt door centrale besluitvorming of beperkte visie van een smalle top.”

Minister Opstelten moet nu nog chefs aanstellen voor de tien regio’s waarin de politie gaat werken. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht behouden de huidige korpschefs Henk van Essen, Frank Paauw en Stoffel Heijsman hun positie.

Opvolging Bernard Welten

In Amsterdam moet in het najaar al de huidige korpschef Bernard Welten worden vervangen. Zijn vermoedelijke opvolger wordt Pieter-Jaap Aalbersberg, sinds zeven jaar korpschef van het politiekorps IJsselland. De benoeming van de Amsterdamse politiebaas ligt gevoelig omdat deze nog onder het ‘oude regime’ valt. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan wordt als korpsbeheerder bij de selectie betrokken.

Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP, zegt „geen principiële bezwaren” te hebben tegen de leden van de nieuwe politietop. “Ze kunnen wat ons betreft aan de slag hoewel een aantal van hen ook deel uitmaakte van de oude politietop die niet in staat is geweest problemen gezamenlijk aan te pakken.”