Ook met tanks zou overste Karremans verloren zijn

De generaals De Jonge en Vermeulen misbruiken in NRC Handelsblad van 3 juni ‘Srebrenica’. Zij willen de tank behouden voor het Nederlandse arsenaal. Hun argument is dat overste Karremans mét tanks wel een held zou zijn geworden. Dit is onzin.

De Verenigde Naties beoogden om verdere escalatie in Kroatië en later ook Bosnië en Herzegovina te voorkomen en om safe areas als Srebrenica te beveiligen. Ze vormden geen aanvalsmacht die een oorlog moest kunnen winnen. Het was een klassieke VN-operatie. Zo’n operatie slaagt alleen als de tegenstander bang genoeg is om een monster te ontketenen als hij de VN-soldaten ook maar een haar krenkt. Het is geen wapenwedloop met als inzet wie de meeste tanks of kanonnen heeft. Karremans heeft niet begrepen of niet willen begrijpen dat hij en zijn vredessoldaten offerdieren waren.

Zijn superieuren en hij hadden Mladic aan diens verstand moeten brengen dat het een pyrrusoverwinning zou zijn als hij op de blauwhelmen en hun pianospeler zou schieten en dat hij de hele wereld over zich heen zou krijgen. Dan moet je wel bereid en in staat zijn om je tegenstander te laten geloven dat je het erop laat aankomen, ondanks de overmacht en ondanks de zekerheid van een nederlaag. De generaals die overste Karremans naar Bosnië stuurden, hadden dat niet begrepen.

De generaals De Jonge en Vermeulen zouden er goed aan doen om de schande van Srebrenica niet langer voor hun kar te spannen. Er zijn misschien zindelijke argumenten te bedenken waarom we nog tanks nodig zouden hebben in het Nederlandse leger, maar ook een tank is niets waard zonder moed.

J.F.A. Doeleman

Amsterdam

    • J.F.A. Doeleman Amsterdam