Minder goed beoordelen

De prefrontale cortex zorgt ervoor dat wij besluiten kunnen nemen, plannen kunnen maken, situaties kunnen beoordelen en onze impulsen in toom kunnen houden. Het is het laatste gedeelte van ons brein dat zich ontwikkelt. In de puberteit is dit gedeelte nog niet ‘af’, vandaar dat pubers de gevolgen van hun acties niet altijd kunnen overzien. Zowel alcohol als xtc, cocaïne en cannabis hebben effect op dit gebied van de hersenen. Je kunt minder goed nadenken en voelt je minder geremd.