Leopardtank had enclave Srebrenica nooit bereikt

Het betoog over de mobiliteit en vuurkracht van de superieure Nederlandse Leopardtank gaat voorbij aan het feit dat dit voertuig wel eerst de enclave moest zien te bereiken. Vanwege de afmetingen van dit voertuig kon het noorden van Bosnië alleen worden bereikt via Servisch grondgebied. Het hoeft geen betoog dat de bereidwilligheid van de Bosnisch- Servische strijdkrachten in deze te wensen over liet. Nee, dan zou ik als niet-militair de voorkeur geven aan de veelzijdigheid en vuurkracht van een F-16. Al deze zaken speelden geen rol bij het VN-mandaat van Dutchbat. Als blauwhelmen worden gegijzeld, maakt het weinig uit of het verbod uit Den Haag om van vuurkracht gebruik te maken een F-16 betreft of een Leopardtank. Wat dat betreft was het maar goed dat ze geen tanks hadden. Dan zou het nut daarvan nog meer worden betwijfeld. Van twee oud-generaals had meer mogen worden verwacht dan deze huiskamerwijsheid achteraf.

Gert Esselink

Voormalig logisticus in Bosnië 1993-1995, Artsen Zonder Grenzen

    • Artsen Zonder Grenzen