Hillen maakt kleine aanpassingen aan bezuinigingsplannen Defensie

Onder druk van de regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV past minister van Defensie, Hans Hillen, een aantal van de bezuinigingen op de krijgsmacht aan.

Hillen stelde wel de voorwaarde dat de bezuiniging die door de aanpassingen wegvalt, ongeveer 40 miljoen euro, ergens anders op de begroting van Defensie terug te vinden zal zijn.

De aanpassingen betekenen dat niet alle zeventien Cougar-helikopters direct worden afgestoten. Er zullen vooralsnog vijf beschikbaar blijven. Ook zal Hillen onderzoeken of het mogelijk is af te zien van de verkoop van twee van de vier patrouilleschepen, zodat deze voor de marine kunnen worden behouden. Bovendien zal er gesneden worden in het aantal dienstauto’s. Ten slotte zal er minder bezuinigd worden in de marechaussee, waardoor de militaire politie meer kan doen aan grensbewaking.

Het merendeel van de bezuinigingen van bijna één miljard euro gaat echter door, gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer. Hierbij zullen zeker zesduizend ontslagen vallen, waarvan vierduizend weer aan een nieuwe baan zal komen bij politie of in de bewakingssector. “Hoewel die vierduizend mensen waarschijnlijk aan een nieuwe baan zullen komen, betekent het nog steeds dat ze ontslagen worden”, vertelt defensie-redacteur Mark Kranenburg van NRC Handelsblad. “De bezuinigingen gaan nog steeds door ondanks de aanpassingen. Ik sprak met Wim van den Berg van de, grootste bij de FNV aangesloten militairenvakbond, AFMP en die noemde het een teleurstellend debat voor militair personeel.”

De afgelopen weken voerden de VVD en CDA samen met gedoogpartner PVV overleg over het verzachten van de bezuinigingen. Het leidde ertoe dat het CDA gisteren opkwam voor de Cougar-helikopters, de VVD voor de patrouillevaartuigen en de PVV voor de marechaussee. De veelbesproken opheffing van twee tankbataljons, waardoor alle nog resterende 60 Leopard-tanks verdwijnen, gaat door.

    • Hans Klis