Haal mobieltje weg uit klas

Volgens schooldirecteur Bert de Weerd is het onmogelijk om het mobieltje voorgoed uit de klas verbannen (NRC Handelsblad, 3 juni). In New York – met een verbod – en Beieren is dit wel gelukt. Waarom trekt Den Haag onze scholen niet uit het moeras met een gelijksoortig verbod, op straffe van verwijdering?

Dat is wellicht omdat veel politici, net als schoolleiders, als de dood zijn voor ouders die digitale speeltjes voor hun kinderen belangrijker vinden dan een ordelijk werkklimaat op de scholen.

R.J.H. Maartens, Utrecht

Eerstegraadsleraar

    • R.J.H. Maartens