Europese Commissie denkt aan compensatie gedupeerde telers

Hoe langer de EHEC-crisis duurt, des te groter de schade voor groentetelers. Brussel overweegt een regeling voor opkoop, waarover EU-ministers morgen spreken.

Niet alleen de Duitse consumenten maar ook de Europese groentetelers wachten met smart op de uitkomst van de zoektocht naar de bron van de besmetting. Dagelijks verliest de sector miljoenen omdat de handel zo goed als stil ligt.

In Nederland schat het Productschap voor de Tuinbouw de schade voor de Nederlandse groentetelers op 50 miljoen euro per week. De groothandel verliest ook nog eens 30 miljoen euro per week, aldus een woordvoerder van het productschap vanochtend.

In Spanje bedraagt de schade 200 miljoen euro per week. De Spaanse regering heeft Duitsland vorige week al met een schadeclaim gedreigd omdat de aanvankelijke beschuldiging door de Duitse autoriteiten dat komkommers de bron van de besmetting zouden zijn geweest, geen enkele grond bleek te hebben, wat de Duitse autoriteiten ook hebben toegegeven.

Duitsland riep vorige week ook op om geen tomaten en sla meer te eten zolang de besmettingsbron niet definitief is vastgesteld. De Nederlandse export van tomaten, komkommers en sla naar Duitsland, de belangrijkste exportpartner, ligt sindsdien stil. Ook de Spaanse export is stil gevallen. Rusland handhaaft voorlopig een volledige boycot van groenten uit Europa.

Morgen komen de Europese ministers verantwoordelijk voor landbouw en voor voedselveiligheid in Luxemburg bijeen om noodmaatregelen te bespreken. De Europese Commissie zou een opkoopregeling overwegen om de gedupeerde telers te compenseren, zo werd vandaag in Brussel bekend. De regeling zou moeten worden betaald uit de landbouwbegroting van de Europese Unie. Intussen staat Brussel Duitsland, naar eigen zeggen, op alle mogelijke manier bij om de bron van de besmetting op te sporen.

Staatssecretaris Bleker van Landbouw heeft vorige week al tien miljoen euro losgekregen in Brussel voor steun aan de Nederlandse telers. De sector zelf heeft ook tien miljoen euro beschikbaar gesteld.

De staatsecretaris zou vanochtend overleggen met de banken die leningen geven aan de glastuinbouw in Nederland over uitstel van rente en afbetalingen. Vorige week maakt het ministerie van EL&I (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) bekend dat de regering zich garant zou stellen voor deze overbruggingsregeling. De Rabobank, traditioneel een grote speler in de agrarische markt, maakte vorige week al bekend open te staan voor een dergelijke regeling.

Nederlandse kiemgroenten worden voorlopig nog niet onderzocht. Het Duitse bedrijf in Uelzen dat zondag werd gesloten heeft alleen in Duitsland geleverd, aldus een woordvoerder van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

De VWA is wel alert, aldus woordvoerde Roel Vinken, „we zijn nu aan het bekijken of het nodig is om ook in Nederland preventief kiemgroenten te onderzoeken”. Tot nog toe waren nog geen kiemgroenten onderzocht, alleen sla, tomaten en komkommers. Die testen gaan intussen gewoon door.