En dit gebeurde nog in het weekend

De kustwacht heeft een druk weekeinde achter de rug. Van donderdag- tot gisteravond waren er 91 incidenten, het overgrote deel betrof problemen met de pleziervaart. Een speedboot die van Terschelling naar Harlingen voer, meldde te zijn vastgelopen in de buurt van het Friese vasteland. Daar trof de kustwacht niets aan. Uiteindelijk zag een vliegtuig van de kustwacht het vaartuig met opvarenden op de Vliehors, aan de Noordzeekant van Vlieland. Ook de jaarlijkse sloepenrace van Harlingen naar Terschelling leverde de hulpverleners veel werk op. Van vijf sloepen moesten in totaal veertig personen worden geëvacueerd. Allen zijn veilig aan wal gebracht en de sloepen zijn geborgen. (Novum)