Defensie snijdt minder

Minister Hillen (Defensie, CDA) is bereid een aantal van de door hem voorgestelde bezuinigingen op de krijgsmacht aan te passen.

Zo zullen niet alle zeventien Cougar-helikopters direct worden afgestoten; er zullen er vooralsnog vijf beschikbaar blijven. Ook zal Hillen onderzoeken of het mogelijk is af te zien van de verkoop van twee van de vier patrouilleschepen, zodat deze voor de marine kunnen worden behouden. Ten slotte zal er wellicht minder gesneden worden in de marechaussee.

Hillen komt hiermee tegemoet aan een meerderheid van de Tweede Kamer die vandaag, tijdens het eerste debat over zijn bezuinigingsvoorstellen van bijna 1 miljard euro, pleitte voor minder forse ingrepen in het operationele deel van de krijgsmacht. Voorwaarde van de minister voor de eventuele wijzigingen is wel dat de bezuiniging die daardoor wegvalt, ongeveer 40 miljoen euro, elders op de begroting van Defensie wordt teruggevonden.

De afgelopen weken is in de minderheidscoalitie van VVD en CDA samen met gedoogpartner PVV druk overleg gevoerd over het ‘verzachten’ van de bezuinigingen die Hillen begin april voorstelde. Het leidde ertoe dat het CDA vandaag opkwam voor de Cougar-helikopters, de VVD voor de patrouillevaartuigen en de PVV voor de taken van de marechaussee. Volgens bronnen bij Defensie zijn deze aanpassingen voor Hillen aanvaardbaar.

Uit het debat van vandaag, dat tot in de avond zou duren, bleek dat de omvangrijke bezuinigingsplannen op defensie voor het grootste deel kunnen rekenen op een Kamermeerderheid. De veelbesproken opheffing van de twee tankbataljons, waardoor alle Leopard-tanks verdwijnen, krijgt de steun van de coalitie en de PVV.

De oppositie had kritiek op het gebrek aan visie dat uit de plannen van Hillen zou spreken. Voorts hekelden PvdA, SP, GroenLinks en D66 de vaagheid van veel voornemens. Zo is nog niet duidelijk wat de precieze gevolgen voor het personeel van defensie zullen zijn. Slechts bekend is dat 12.000 banen komen te vervallen.