‘De VVD heeft gevochten voor het Persoonsgebonden budget’

Mark Rutte gaat met zijn kabinet 90% van de persoonsgebonden budgetten in de langdurige zorg afschaffen. Tijdens de verkiezingscampagne 2010 zei hij: ,,De VVD heeft gevochten voor het persoonsgebonden budget. Het was Erica Terpstra die als VVD-staatssecretaris het PGB heeft ingevoerd. Het laatste wat ik ga doen is deze gezinnen in deze situatie aanpakken, het laatste.” (4:00 min.)

Eerder in de zelfde Netwerk-uitzending: ,,Het is natuurlijk ondenkbaar dat dit gezin het PGB, het persoonsgebonden budget, zou kwijtraken. Daar hebben we in Nederland voor gevochten. Dat is beschaving, dat staat nergens in onze plannen.”

Maurice de Hond onderzocht meningen van kiezers na de aankondiging vorige week van de maatregelen in de gezondheidszorg.

Op allerlei plaatsen staat een ANP-bericht dat meldt dat kiezers van VVD en CDA de voorgestelde beperking van de PGB’s steunen. Dat klopt maar er staat meer in De Hond’s bevindingen over de gezondheidszorg:

Daaruit blijkt dat men vindt dat het nieuwe systeem dat in 2006 is ingevoerd niet beter is dan het vorige.  65% vond het oude beter en 20% het huidige.
68% gelooft niet in de marktwerking van de zorg (ook VVD-ers vinden dat in meerderheid!).  60% is voor een inkomensafhankelijke premie en 65% voor specialisten in loondienst. (Ook bij het laatste zien we een meerderheid onder de VVD-kiezers).
42% wil het PGB beperken of afschaffen, 48% niet.  Kiezers van VVD en CDA zijn in meerderheid voor het beperken of afschaffen. Kiezers van PvdA, SP en Groen Links met een duidelijke meerderheid hier tegen.

    • Marc Chavannes