Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

CPB: daling onderwijskwaliteit schaadt economie - ‘prijskaartje bij wat al bekend was’

Het niveau van het Nederlandse onderwijs daalt ten opzichte van andere ontwikkelde landen. Mogelijk kan dit op langere termijn “enkele procentpunten van het bruto nationaal product” kosten.

Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in het vandaag verschenen rapport ‘Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief‘. Vooral het niveau van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen blijft achter. Het is het slechtst gesteld met de kwaliteit van het wiskundeonderwijs, dat zou mogelijk in de toekomst de Nederlandse economie 6 miljard per jaar kosten. De onderzoekers van het CPB noemen de ontwikkelingen zorgelijk. “De kwaliteit van onderwijs is grotendeels bepalend voor de economische prestaties van Nederland.”

De kwaliteit van het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs daalt al jaren. Nederland staat volgens gezaghebbende lijst Programme for International Student Assessment (PISA) op geen enkel terrein meer in de top tien. In 2009 stond Nederland nog op de tiende plaats.

“Het CPB baseert zich op de bevindingen van PISA en heeft daar nu een bedrag aan gehangen”, vertelt NRC-onderwijsredacteur Bart Funnekotter. Dat de kwaliteit van het onderwijs daalt, was al bekend. “De regering kijkt met argusogen naar de Nederlandse positie op de PISA-lijst. Minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt, heeft al aangegeven dat ze in ieder geval als eerste de kwaliteit van Nederlands, Engels en Wiskunde wil aanpakken.”

Volgens de onderzoekers van het CPB moeten bestaande middelen effectiever worden ingezet om het Nederlandse onderwijs te verbeteren en is de kwaliteit van docenten cruciaal. Docenten moeten volgens het CPB beter geschoold worden en moeten er meer mensen van buiten de reguliere opleidingen worden aangetrokken. Ook een uitbreiding van het aantal lesuren leidt tot betere onderwijsprestaties.

Tegenover persbureau Novum laat D66-leider Alexander Pechtold weten een reactie te willen van premier Mark Rutte. Pechtold: “Vooral toekomstige generaties betalen de rekening. Dat is onverantwoord.” Hij wil dat Rutte morgen naar de Tweede Kamer komt om tekst en uitleg te geven: “de premier kan toch niet nog langer volhouden dat bezuinigingen op onderwijs de kwaliteit ten goede komt. Het CPB laat zien: we moeten juist investeren in onze leerkrachten, in onze exacte vakken, in de kwaliteit van ons onderwijs”.