Donner waarschuwt gemeenten over bestuursakkoord

Als gemeentebesturen weigeren het bestuursakkoord uit te voeren wordt Nederland onbestuurbaar. Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) noemde een dergelijk scenario vanmiddag in het tv-programma Buitenhof ‘gevaarlijk’.

Donner noemde de samenwerking van de diverse bestuurslagen belangrijk. Hij benadrukte dat het de Tweede Kamer is die beslist.

Donner hoopt en verwacht dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag instemt met het bestuursakkoord, hoewel een hele reeks gemeenten dreigt tegen te stemmen. De VNG als geheel heeft al voorgesteld om het omstreden deel over de sociale werkplaatsen een verantwoordelijkheid van het rijk te laten blijven, omdat er te weinig geld bij zou worden geleverd. Dat is voor het kabinet echter geen optie.

“Er is een akkoord of er is geen akkoord”, zei premier Rutte (VVD) woensdag na afloop van de ministerraad.

Als het akkoord wordt aangenomen, worden zaken als jeugdzorg, langdurige zorg en de Wajong een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit moet leiden tot een bezuiniging van 1,8 miljard euro. Donner sprak van een ‘ongekend grote decentralisatie van taken’. Hij wees erop dat er alleen onenigheid is over de sociale werkplaatsen, waarover een aantal gemeenten overigens al naar de rechter is gestapt. Als de plannen doorgaan zal er op de sociale werkplaatsen ruimte zijn voor 30.000 mensen in plaats van de ruim 90.000 nu.

De instroom bij de sociale werkplaatsen, waar nu zo’n negentigduizend mensen werken, moet omlaag, zei Donner, die wil dat ze elders aan het werk gaan. De minister heeft wel begrip voor de zorgen van de gemeenten, maar heeft geen extra geld te bieden.

“We moeten de tering naar de nering zetten.” - Donner

Volgens Donner blijkt uit berekeningen dat er voldoende middelen worden meegeleverd. Maar hij zegde toe de kosten van de sociale werkplaatsen te onderzoeken. “Volgens ons kan het, laten we om de tafel gaan zitten.”

Oppositie reageert kritisch


De oppositie is niet erg gecharmeerd van Donners optreden in Buitenhof. GroenLinks stelt dat Donner de gemeenten onder druk zet.

GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent op twitter:

“Het is slikken of stikken” en “Met een dergelijke autoritaire en achterhaalde bestuurscultuur jaag je gemeenten in de gordijnen.” - Van Gent, GroenLinks

De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (PvdA) vindt dat Donner een monopolie op de definitie van het landsbelang claimt en wie daar kritiek op heeft bedrijft volgens Donner partijpolitiek, aldus Asscher. De PvdA-wethouder op twitter:

“Gemeenten zijn net zo iets als vrijheid van meningsuiting: allemaal prima totdat ik [Donner] er last van heb.” - Asscher, PvdA

Ook SP-Kamerlid Sadet Karabulut reageerde sceptisch op twitter:

“Donner is gemeenten weer lekker bang aan het maken. Als zij het bestuursakkoord verwerpen zou het land onbestuurbaar worden, bla, bla, bla.”

“Wat een onzin! Donner misbruikt gemeenten om 2 miljard bezuinigingen op werk, inkomen en zorg uit te voeren. Wil zelf geen vuile handen.” - Karabulut, SP