Tolkenplan ministerie leidt tot inhumane zorg

Het ministerie van VWS wil tolkenfinanciering bij artsenbezoek schrappen (NRC Handelsblad, 28 mei). De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht artsen tot kwalitatief goede hulpverlening. De Inspectie van de Gezondheidszorg ontraadt tolken door familieleden. Bij delicate onderwerpen geldt dit nog sterker. Als gynaecoloog voel ik mij uiterst ongemakkelijk als een zoon tolkt over menstruatieklachten van zijn moeder. Seksualiteit is sowieso onbespreekbaar als er door familieleden getolkt wordt, terwijl juist veel vluchtelingen kampen met gevolgen van seksueel geweld. Het gevaar van tolken door familieleden bleek enkele jaren geleden, toen een allochtone zwangere ongewild een abortus onderging omdat haar familie dit wenste.

Recent zag ik een slecht Nederlands sprekende zwangere met zeer ernstige medische problematiek. Voortzetten van haar zwangerschap betekende gevaar voor haar leven. Dit was geen hoogopgeleide zwangere die dit zelf goed begreep, maar een minder slimme vrouw met psychiatrische problematiek, zonder vaste partner, zonder huis en zonder geld. Zonder een tolk was het totaal onmogelijk de vrouw over dit gevaar voor haar eigen leven te informeren. Zij is niet het enige voorbeeld.

Vluchtelingen en migranten zijn vaker dan autochtone patiënten getraumatiseerd, hebben vaker psychische of psychosociale klachten. Veelal hebben ze weinig geld en weinig sociale contacten. Het niet vergoeden van tolken zal leiden tot meer onnodig duur somatisch onderzoek en meer kans op perinatale en maternale sterfte bij zwangeren.

Dr. Gunilla Kleiverda

Gynaecoloog, Flevoziekenhuis Almere