Spitsheffing Rotterdam 'maakt einde aan files'

De landelijke politiek moet de regio Rotterdam toestaan een regionale kilometerheffing in te voeren, óók als de Tweede Kamer binnenkort het kabinet toestaat de Wet kilometerheffing definitief in te trekken. Dat bepleiten het Havenbedrijf Rotterdam en Vereniging Milieudefensie. „Zonder beprijzing blijven de files en verslechtert de leefbaarheid”, stellen ze in een gezamenlijk standpunt.

De heffing is „hard nodig” en moet tijdens de spits worden betaald, vinden havendirecteur Hans Smits en directeur Hans Berkhuizen van Milieudefensie. Nu worden „de wegen inefficiënt benut: veel files tijdens spitsuren, terwijl het op andere momenten van de dag rustig is.” Volgens beide directeuren toont onderzoek aan dat het verkeer tijdens de spits voor 25 procent „sociaal-recreatief” is: mensen die winkelen, sporten of een familiebezoek afleggen.

Een spitsheffing zou de files met 40 procent kunnen verminderen, stellen Smits en Berkhuizen. „Voor 5 euro per keer mijden dagelijks zevenhonderd mensen de ochtendspits.” Dat zou leiden tot 7 procent minder verkeer in de ochtendspits en een zichtbare afname van files. Voor de kilometerheffing is „voldoende draagvlak” bij onder meer de ANWB.

Het havenbedrijf wil het aantal vrachtwagens op de weg verminderen door meer containers over spoor en water te vervoeren.

    • Arjen Schreuder