Senaat telt meer dan 38 leden

In de krant van 24 mei worden 38 de dag daarvoor gekozen leden van de nieuwe Eerste Kamer met naam en functie genoemd. De gedoogcoalitie plus een verbouwereerde SGP senator. Van de oppositie geen namen, niets. Overigens valt nog te bezien, naast de overduidelijk ‘gepaaide’ SGP, welke gelegenheidscoalities er nog meer zullen langskomen.

Waarom deze keuze? Deze krant gaat (ging?) er prat op feiten te geven en de lezer zelf de afweging te laten maken, en maakte slogans met ‘nuance’. Dit lijkt er niet op.

Paul van Dijk

Enschede

De vraag was: waar zit de macht?

De Haagse redactie antwoordt

Freek Staps, adjunct-chef van de Haagse redactie, antwoordt: „Een van de voornaamste vragen bij de senaatsverkiezingen was of het kabinet zich van voldoende politieke steun zou kunnen vergewissen om het eigen beleid door te zetten. Wie steunt wie? Waar zit de macht? Onder de kop De club van 38: dit zijn de senatoren die de huidige gedoogpartners in beginsel steunen hebben we deze vraag voor de lezer beantwoord.

Staat vast dat de coalitiepartijen altijd steun zullen krijgen van exact deze 38 senatoren? Nee. Kunnen ad hoc ook andere samenwerkingen ontstaan? Zeker. De lezer stelt terecht vast dat de overige 37 ontbreken. Ook die lijst hadden we kunnen afdrukken, en het is niet uitgesloten dat we dat nog eens doen.”