Rekenkamer: politie krijgt geen grip op ICT

Kees Versteegh

De politie faalt op alle fronten bij de aanpak van de miljoenen euro’s verslindende ICT-problemen. Dit constateert de Algemene Rekenkamer in een nog vertrouwelijk rapport.

Met name de burgemeesters van de grote steden, die optreden als korpsbeheerders van de 25 regiokorpsen, hebben „onvoldoende bestuurlijke grip” op de problemen, aldus de Rekenkamer. De gewone politieagent heeft daardoor meer last dan lol van de systemen die hem moeten helpen bij het rechercheren of het verwerken van aangiftes van burgers. „De afstand tussen besluitvormers over ICT en de werkvloer is groot en daardoor heeft de agent de afgelopen jaren niet centraal gestaan”, zo staat in het rapport. „Dit heeft het vertrouwen van agenten in ICT aangetast” , aldus de Algemene Rekenkamer die onderzoek doet naar de doelmatigheid van de besteding van overheidsgeld.

De computersystemen die de politie gebruikt, zijn „matig gebruiksvriendelijk” en bevinden zich volgens sommige onderzoeken al in „kritieke toestand”.

Het toezicht van de minister op het ICT-beheer bij de politie schoot de afgelopen jaren ook tekort, constateert de Rekenkamer. De invloed van de minister van Veiligheid op de politie wordt weliswaar groter door de invoering van één landelijke politieorganisatie in deze kabinetsperiode. Maar de Rekenkamer waarschuwt dat daarmee het ICT-drama niet is opgelost. Daarvoor zijn de problemen te groot. Zo ontbreken basale gegevens zoals een behoorlijk overzicht van ICT-kosten. De Rekenkamer schrijft: „De voorgenomen hervorming van het politiebestel kan helpen grip te krijgen op de ICT bij de politie, maar leidt niet automatisch tot een oplossing van de door ons geconstateerde problemen.”

De politieorganisatie worstelt al lang met de ICT-problemen, zoals systemen die niet op elkaar passen, of tegenvallende invoeringskosten, die voor overschrijdingen van tientallen miljoenen euro's op politiebegrotingen zorgen. Daarom vroeg de minister, na aandringen van de Tweede Kamer, eind vorig jaar aan de Algemene Rekenkamer om een rapport waarin de problemen worden geanalyseerd en oplossingen worden aangedragen. Eind maart stelden de korpsbeheerders van de 25 politieregio´s zelf ook al veranderingen voor.