Rabobank steunt tuinders

Rabobank geeft financiële steun aan tuinders die in de problemen zijn geraakt door de aanhoudende onzekerheid over de bron van besmetting van de gevaarlijke darmbacterie EHEC. Dat heeft de bank gisteren bekend gemaakt.

Door de verminderde export en de „grote financiële gevolgen” voor de glastuinbouw, is Rabo bereid om „flexibiliteit” te tonen tegenover bestaande en tijdelijke kredietlijnen. Uitstel van aflossingen op leningen en een verlenging van de looptijd zijn de eerste mogelijkheden. Als tuinders dan nog geconfronteerd worden met aantoonbare liquiditeitstekorten, stelt de bank een overbruggingslening beschikbaar tegen 2 procent met een looptijd tot eind 2011.

Volgens de Rabobank, die de grootste financier is van de Nederlandse glastuinbouw, is de EHEC-crisis in Duitsland – waar er alleen al de afgelopen twee dagen 199 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld – een „calamiteit” voor de Nederlandse tuinbouwbranche. Voor de 280 bedrijven waar in Nederland komkommers worden geteeld kan de consumentenstaking leiden tot een regelrechte ramp, aldus experts.

De coöperatieve bank heeft al eerder steunmaatregelen moeten nemen. De komkommerteelt had de afgelopen jaren, meer nog dan de flexibelere tomaten- en paprikateelt, te kampen met hoge energieprijzen, lastige export en de kredietcrisis.

Sommige bedrijven hebben extra krediet nodig om de lonen uit te betalen. Anderen hebben net een uitbreiding achter de rug en hebben geen financiële buffer. De bank heeft voor circa 3 miljard euro aan financieringen uitstaan in de glastuinbouw.

Het is nog te vroeg om een inschatting te maken van eventuele faillissementen, stelt Rabo. De aangekondigde maatregelen zijn „voor eigen rekening en risico van de bank” en „staan los van wat de overheid gaat doen of beslissen”.