Na hbo-fraude nu ook fraude met diploma’s op mbo-school

Na de onthullingen over diplomafraude binnen het hbo is nu ook een het mbo fraude met diploma’s ontdekt. Het ROC De Landstede in Zwolle heeft vorig jaar twintig ongeldige diploma’s uitgereikt, blijkt uit publicaties van de Inspectie van het Onderwijs.

Het gaat om negentien scholieren die de opleiding Netwerkbeheerder volgden en één scholier die de opleiding ict-beheerder deed. De inspectie startte een onderzoek nadat ze signalen kreeg over mogelijke fraude met diploma’s bij de opleidingen.

Leerlingen kregen diploma zonder stage te hebben gelopen

De diplomafraude had volgens de school betrekking op een klas die in het schooljaar 2009-2010 binnen een jaar na het behalen van de opleiding op niveau 3, de opleiding voor niveau 4 afrondde. De mbo’ers bleken een diploma te hebben gekregen, terwijl ze geen stage hadden gelopen.

Het regionale dagblad De Stentor meldt dat er te weinig stageplekken waren, waarop werd besloten de leerlingen vrijstelling te geven, zonder ze een alternatief programma aan te bieden. Bestuurslid van de onderwijsinstelling Mark Westenberg stelt in de krant dat de toezegging over de vrijstelling was gedaan door een docent en dat moest worden gekozen uit twee kwaden: of de studenten toch nog op stage sturen, of ze hun diploma verstrekken, wetende dat dit in strijd was met de wet.

Verantwoordelijke docent ontslagen door schoolbestuur

Het bestuur vreesde dat als scholieren toch nog stage zouden moeten lopen, de onderwijsinstelling aansprakelijk zou worden gesteld. Westenberg stelt de keuze ook nu nog verdedigbaar te vinden. De betreffende docent is ontslagen, zo staat in een reactie van de school op de bevindingen van de inspectie.

De afgelopen tijd was er veel te doen om diplomafraude bij Hogeschool Inholland. Mogelijk is daar ook sprake van bij meer hbo-opleidingen. Hier vindt momenteel nog nader onderzoek naar plaats. Inholland compenseert de gedupeerde studenten.

    • Pim van den Dool