HPV-test

De Gezondheidsraad heeft vorige week een advies over een nieuwe test voor baarmoederhalskanker aan de minister van Volksgezondheid aangeboden (‘Gezondheidsraad: betere opsporing mogelijk van baarmoederhalskanker’, NRC Handelsblad, 23 mei). Over dit advies werd in vakkringen al lang gespeculeerd en het is goed dat het er nu eindelijk is gekomen.

Een tweede belangrijke toepassing van deze zogenaamde HPV-test blijft echter onderbelicht. Deze test maakt het voor vrouwen mogelijk een verantwoorde beslissing te nemen over het zich al dan niet laten vaccineren tegen de HPV-typen 16 en 18 die samen verantwoordelijk zijn voor ruim 70 procent van de gevallen van baarmoederhalskanker. Momenteel wordt deze vaccinatie aan alle 12-jarige meisjes aangeboden omdat de kans op aanwezigheid van het virus in deze groep nog zeer gering wordt geacht. Ook op oudere leeftijd kan vaccinatie bescherming bieden tegen het virus als een vrouw geen drager is van een of beide bovengenoemde HPV-typen. De test toont aan of dit al dan niet het geval is.

De HPV-test in verband met de HPV-vaccinatie valt echter niet onder de Wet op het bevolkingsonderzoek en wordt daarom voor dat doel niet vergoed. Vrouwen kunnen er wel zelf voor kiezen dit onderzoek te laten doen, de test is namelijk commercieel beschikbaar. Afhankelijk van de uitslag kan via de huisarts om vaccinatie worden gevraagd.

Deze HPV-test om te kijken of vaccinatie zinvol is, is identiek aan de HPV-test in relatie tot baarmoederhalskanker. Het is daarom jammer dat de HPV-test die mogelijk gebruikt gaat worden bij de screening op baarmoederhalskanker via de Wet op het bevolkingsonderzoek, niet door onafhankelijke laboratoria mag worden aangeboden omdat daarmee een aanzienlijke besparing op de ziektekosten zou kunnen worden gerealiseerd.

Ton Beniers

Benilabs medical diagnostics

    • Ton Beniers Benilabs Medical Diagnostics