Geen tanden? Dan met kunstgebit naar de tandarts

Vroeger dacht men dat na het trekken van alle tanden en kiezen, bij mensen die vervolgens een kunstgebit krijgen, geen pathogene bacteriën in de mond zouden achterblijven. Maar dat blijkt onjuist: vooral enkele bacteriën die een ernstige tandvlees- en kaakbotontsteking kunnen veroorzaken, zijn na zo’n ingreep nog wel degelijk in de mond aanwezig.

Dat blijkt uit onderzoek waarover onderzoekers uit Leuven rapporteren in het juninummer van Journal of Clinical Periodontology. Zij selecteerden tien onderling vergelijkbare patiënten, zonder medische geschiedenis van diabetes, chemo- of radiotherapie, met zo’n ontsteking (parodontitis) en bepaalden met nieuwe microbiologische detectie technieken het totale scala van mondbacteriën vóór de totale gebitsextractie, negen maanden daarna en vervolgens weer drie maanden later toen bij de patiënten kunstwortels werden geplaatst. De bacteriën waren afkomstig uit het speeksel, van de tong en uit de kleine pocketruimten naast de tanden, kiezen en implantaten.

Na het trekken van alle tanden en kiezen was overal in de mond een significante reductie te zien in de concentratie van diverse bacteriën die parodontitis kunnen veroorzaken, of een infectie rond tandwortelimplantaten, de zogeheten peri-implantitis. Maar er was één uitzondering: op de tong en in het speeksel bleef een bacterie met de fraaie naam Aggregatibacter actinomycetemcomitans (AA) in de zelfde mate aanwezig als voor de totaalextractie.

Interessant is de observatie dat sommige van de gevaarlijke bacteriën voor parodontitis zich in de pockets naast de tanden en kiezen nestelen terwijl andere door hun oppervlaktestructuur juist op de tong en wangslijmvliezen huizen. Opvallend was ook dat de AA-bacterie na de plaatsing van de implantaten al snel was te vinden in de ruimte tussen het tandvlees en het implantaat.

Dat verklaart waarom sommige mensen die voor de totale extractie van de gebitselementen al vatbaar waren voor een parodontitis, al snel na het plaatsen van een tandwortelimplantaat peri-implantitis kunnen krijgen. Hetgeen impliceert dat deze personen, na de totaal extractie en het plaatsen van implantaten, zich toch regelmatig onder controle moeten blijven stellen van tandartsen en mondhygiënisten.

M.A.J. Eijkman

    • M.A.J. Eijkman