De vraag was: waar zit de macht?

Freek Staps, adjunct-chef van de Haagse redactie, antwoordt: „Een van de voornaamste vragen bij de senaatsverkiezingen was of het kabinet zich van voldoende politieke steun zou kunnen vergewissen om het eigen beleid door te zetten. Wie steunt wie? Waar zit de macht? Onder de kop De club van 38: dit zijn de senatoren die de huidige gedoogpartners in beginsel steunen hebben we deze vraag voor de lezer beantwoord.

Staat vast dat de coalitiepartijen altijd steun zullen krijgen van exact deze 38 senatoren? Nee. Kunnen ad hoc ook andere samenwerkingen ontstaan? Zeker. De lezer stelt terecht vast dat de overige 37 ontbreken. Ook die lijst hadden we kunnen afdrukken, en het is niet uitgesloten dat we dat nog eens doen.”