Wetenschappers ingeschakeld om Tweede Kamer van feiten te voorzien

Wetenschappers gaan Tweede Kamerleden helpen door feitelijke informatie over actuele onderwerpen te leveren en vragen te beantwoorden. Met de pool van deskundigen en lobbyisten zegt Kamervoorzitter Gerdi Verbeet te willen voorkomen dat de Kamer zich alleen baseert op de informatie die het van de regering krijgt.

“Zo voorkom je dat je steeds uit dezelfde vijver vist”, zegt Verbeet vanochtend in de GPD-dagbladen. De Kamer gaat samenwerken met drie wetenschappelijke organisaties. Het parlement moet er een eigen informatiepositie mee opbouwen. De wetenschappers die de Kamer met informatie moeten voeden worden aangedragen door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

De wetenschappers moeten de Kamer voorzien van informatie in de vorm van factsheets, maar ook deelnemen aan hoorzittingen en rondetafelgesprekken. “Ik hoop dat de Kamer beter beslagen ten ijs komt bij grote vraagstukken”, licht Verbeet het plan toe.

Aanleiding voor het initiatief is een onderzoek van de Tweede Kamer naar het eigen functioneren. Een van de aanbevelingen was dat meer een eigen agenda bepaald moet worden en dat de Kamer zich minder moet laten leiden door de waan van de dag.

    • Jules Seegers