Wat zijn nadelen van afschaffing?

De processen tegen bejaarde oorlogsmisdadigers, van wie de daden nooit voor verjaring in aanmerking kwamen, tonen de nadelen van het recht op ‘eeuwige’ vervolging. Bewijs nog maar eens dat de verdachte het heeft gedaan. De plaats delict is verdwenen, de slachtoffers en getuigen zijn soms al overleden.

En verzin als rechter maar eens een straf voor een bejaarde dader. Levenslang is in zo’n geval symboliek. Een korte vrijheidsstraf kan evengoed op levenslang neerkomen. Een taakstraf? Een boete? Het strafarsenaal is niet toegesneden op opa’s.

Verjaring heeft ook praktische voordelen. De politie hoeft niet bedolven te raken onder historische zaken. En verjaring matigt aanspraken die slachtoffers hebben. Slachtoffers van een misdrijf verklaren nu vaak dat ze ‘levenslang’ hebben. Het strafbaar houden van misdaden die lang geleden zijn gepleegd, bevestigt hen in die houding. Daar staat tegenover dat de opkomst van DNA-bewijs de mogelijkheden om de waarheid jaren later nog vast te stellen sterk heeft vergroot.