VVD en CDA willen Hillens plan aanpassen

De regeringspartijen VVD en CDA willen met steun van gedoogpartner PVV de bezuinigingsplannen op Defensie aanpassen. Opzet is minder te snijden in de operationele kracht van de krijgsmacht.

De partijen zullen komende maandag met concrete wijzigingsplannen komen. Op die dag vindt het debat plaats over de voorstellen van minister Hillen (Defensie, CDA) om voor bijna één miljard euro te bezuinigen.

Het totale besparingsbedrag laten de partijen ongemoeid; ze willen schuiven in de bezuinigingsposten. Volgens de coalitie moet er meer gekort worden op ondersteunende diensten van defensie en in de bestuurslaag. „Het gaat ons om more indians, less chiefs”, aldus Tweede Kamerlid Raymond Knops (CDA).

De regeringspartijen vinden dat defensie meer taken kan uitbesteden, bijvoorbeeld delen van het materieelonderhoud. Ook kan geld worden gevonden door de defensieorganisatie doelmatiger te laten werken. Het budget dat hierdoor vrijkomt, kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een deel van de helikoptercapaciteit op peil te houden. In de huidige plannen van minister Hillen worden alle zeventien Cougar-helikopters afgestoten.

De regeringspartijen willen met hun wijzigingsvoorstellen, waarover ze achter de schermen nog druk overleggen, een aantal ingrepen matigen. Zo wordt bekeken of maatregelen zodanig kunnen worden uitgevoerd dat ze later nog omkeerbaar zijn.

Om die reden hebben de partijen al eerder onderzocht of niet toch een deel van de tankcapaciteit overeind kan worden gehouden. Minister Hillen is van plan alle zestig Leopardtanks van het Nederlandse leger te schrappen. Dit levert 91,4 miljoen euro aan bezuinigingen op. Daarmee is het de grootse besparingspost aan de operationele kant. De coalitie heeft zich laten overtuigen dat het gedeeltelijke aanhouden van tanks een zo groot gat slaat in de bezuinigingen dat zij hier van af hebben gezien.

Het grootste deel van de bezuinigingen die minister Hillen heeft voorgesteld, wordt overigens al gevonden in de zogeheten niet-operationele onderdelen van de krijgsmacht. Op bestuur, operationele ondersteuning en logistiek wordt tot 2015 voor een bedrag van in totaal 617,5 miljoen euro gekort.

De overkoepelende bestuursstaf en de staven bij andere defensieonderdelen worden de komende tijd met 30 procent ingekrompen. Volgens minister Hillen gaat de inkrimping gepaard met een „vereenvoudiging van de bestuurlijke relaties en processen in de gehele organisatie”.

De Nederlandse defensie-uitgaven zijn sinds de val van de Berlijnse Muur in 1989 stelselmatig gedaald. Afgezet tegen het bruto nationaal product daalden de uitgaven voor defensie in twintig jaar tijd van 2,7 procent in 1990 naar 1,4 procent vorig jaar. De NAVO-norm ligt op 2 procent.