Om welke daden gaat het precies?

Voor misdrijven met een maximumstraf (levenslang) bestaat in Nederland al sinds 2005 geen verjaring meer. Daarbij gaat het vooral om misdaden waarbij doden vallen of waarin de staatsveiligheid in het geding is, zoals: moord met voorbedachten rade, een aanslag op de koningin of de ministerraad, het leiden van een terroristische organisatie, maar ook het moedwillig verspreiden van giftige stoffen met de dood als gevolg.

Verjaring wordt nu ook geschrapt bij een groot aantal andere misdaden, allen met een maximumstraf van meer dan 12 jaar. Niet meer alleen misdaden met een of meer doden als gevolg, maar ook gevallen van zwaar lichamelijk letsel vallen er nu onder, te weten: opzettelijke brandstichting, mensensmokkel (met zwaar lichamelijk letsel of de dood ten gevolg), verkrachting, gemeenschap met een kind onder de twaalf jaar, mensenhandel gepleegd onder strafverzwarende omstandigheden, opzettelijke vrijheidsberoving (met de dood ten gevolg), doodslag, zware mishandeling met voorbedachten rade en diefstal (met de dood ten gevolg).