Hoe is het in andere landen?

De termijnen voor verjaring zijn in ieder land anders. In Engeland heeft voor zware misdrijven als moord nooit verjaring bestaan. Maar voor lichtere vergrijpen (summary offences als mishandeling en joyriding) bestaat in Engeland juist een erg korte verjaringstermijn: zes maanden. In de VS heeft iedere staat een verschillend statute of limitations, waarbij moord en kidnapping meestal nooit verjaren. En zelfs op de Nederlandse Antillen bestaan andere termijnen dan in Nederland. Voor misdaden waarop meer dan tien jaar straf staat, geldt hier een verjaringstermijn van 20 jaar, daar 12 jaar.

En een verjaringstermijn alleen zegt lang niet alles. In Frankrijk bestaan voor de meeste overtredingen korte verjaringstermijnen (voor misdaden drie jaar). Maar daar kan een aanklager een verjaringstermijn eenvoudig opnieuw laten beginnen. En in China bestaat een min of meer proportionele verjaringstermijn (maximale gevangenisstraf van vijf jaar is verjaring van vijf jaar, enzovoorts). In de praktijk negeren rechters die termijnen moeiteloos, als ze de consequenties oneerlijk vinden.