Diplomaten werken voor de BV Nederland

Ik heb, als oud-diplomaat, met belangstelling het artikel gelezen over diplomaten als kooplui (Opinie, 30 mei). Het onderscheid tussen politiek en handel vervaagt steeds meer. Het was al kunstmatig, maar steeds duidelijker wordt dat handel afhankelijk is van de politieke situatie en omgekeerd. Zijn de Verenigde Staten niet het machtigste land door hun economie?

Kunnen bedrijven zich veroorloven om in landen te produceren waar mensenrechten worden geschonden? Waren investeringen in de Arabische landen achteraf wel verstandig, nu de oude beslissers op de tocht staan? In dergelijke landen waren politiek en handel toch al niet te onderscheiden. Als het regime kopje onder gaat, gaan je zakelijke belangen vermoedelijk mee.

Stond topman Jeroen van der Veer niet met Poetin te onderhandelen in de keuken van Cohen? Topmannen van het bedrijfsleven hebben minstens even vaak politieke als commerciële afwegingen bij hun beslissingen. Politiek en handel zijn onlosmakelijk. Elke benadering die daar geen oog voor heeft, zal mislukken. Diplomaten moeten gewoon voor de BV Nederland blijven werken. Dat betekent inderdaad dat een breed scala van kennis en kwaliteiten nodig is. Dat is juist het mooie van het vak.

H.J.Hettinga

Gepensioneerd medewerker Buitenlandse Zaken

    • Gepensioneerd Medewerker Buitenlandse Zaken